19.03.2018.
Službena Petrinja
   416
Objavljen novi natječaj za članove Savjeta mladih

Grad Petrinja je raspisao javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Petrinje i njihove zamjenike za mandatno razdoblje od 2018.do 2021.godine.

Savjet mladih savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća Grada Petrinje koje se osniva u cilju promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini. Savjet mladih broji 9 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

U Savjet mladih mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Petrinje koje u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih imaju udruge koje su sukladno svojim statutima ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj te neformalne skupine mladih sa sjedištem na području Grada Petrinje.
Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike podnose se u pisanom obliku i dostavljaju na adresu Grada Petrinje u roku od 30 dana od dana objave Javnog poziva.

Tekst natječaja pronađite na linku:
http://www.petrinja.hr/…/javni-poziv-za-predlaganje-kandida…

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr