"> " />
   09.01.2019.
Službena Petrinja
   841
Održan sastanak Partnerstva za projekt "Izrada projektne dokumentacije za projekt Grad na Kupi" KK.08.2.1.03.0018

U srijedu, 09.01.2019. godine, u 11:00h održan je sastanak Partnerstva za projekt "Izrada dokumentacije za projekt Grad na Kupi" KK.08.2.1.03.0018.

Na sastanku su se okupili članovi Partnerstva navedenog projekta čija je svrha bila prezentiranje dosadašnjih provedenih i budućih projektnih aktivnosti unutar projekta.

Ukupan iznos projekta: 1.999.087,50 kn.
Iznos EU potpore: 1.699.224,37 kn.

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“
„Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Petrinje“.

GALERIJA

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr