13.06.2018.
Službena Petrinja
   364
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Održan šesti sastanak Projektnog tima za provedbu projekta „Uspostava GIS-a u gradu Petrinji i jačanje ljudskih kapaciteta grada Petrinje za potrebe provedbe Intervencijskog plana“ (PP2)

Dana 13.06.2018. godine održan je šesti sastanak Projektnog tima za provedbu projekta „Uspostava GIS-a u gradu Petrinji i jačanje ljudskih kapaciteta grada Petrinje za potrebe provedbe Intervencijskog plana“ (PP2). 

Navedeni projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Na sastanku su definirane obveze članova tima vezano za izradu II. Zahtjeva za nadoknadu sredstava te su definirani rokovi radi pripreme 2. šestomjesečnog izvješća o provedbi Intervencijskog plana grada Petrinje.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Petrinje.

GALERIJA

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr