"> " />
   19.06.2018.
Službena Petrinja
   629
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Održan treći sastanak projektnog tima za provedbu projekta "Izgradnja vidikovca na Hrastovačkoj gori" (1RP6)

19.06.2018. je godine održan treći sastanak projektnog tima za provedbu projekta "Izgradnja vidikovca na Hrastovačkoj gori" (1RP6), KK.08.2.1.06.0001 koji se nalazi u Intervencijskom planu Grada Petrinje. 

Članovi projektnog tima sudjelovali su u izradi tender dokumentacije za javnu nabavu koju je stručno povjerenstvo naručitelja u otvorenom postupku javne nabave za izvođenje radova na izgradnji vidikovca na Hrastovačkoj gori uputilo na objavu dana 20.06.2018.godine koja će biti vidljiva na Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina od dana 21.06.2018. godine.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Petrinje.
2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr