19.03.2018.
Službena Petrinja
   584
Održana 13. sjednica turističkog vijeća

U Velikoj vijećnici Grada Petrinje danas je održana 13. sjednica Turističkoga vijeća. Tijekom sjednice usvojeno je sedam točaka Dnevnog reda.

Raspravljano se o aktivnostima i programima koji su se provodili tijekom 2017. godine te su podnesena sljedeća izvješća: Izvješća o ostvarenju Programa rada i financijskog plana za 2017. godinu, Izvješće o radu direktorice i Turističkog ureda za 2017. godine, Izvješće Inventurne komisije za 2017. godinu, Izvješće o obavljenom nadzoru Nadzornog odbora TZG Petrinje za 2017. godinu, Izvješća Turističkog vijeća za 2017. godinu.

Sjednicom je predsjedavao predsjednik turističke zajednice Darinko Dumbović, gradonačelnik Grada Petrinje te su utvrđena izvješća o radu koja potom donosi Skupština Turističke zajednice.

GALERIJA

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr