12.12.2018.
Službena Petrinja
   825
Održana 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Petrinje

Dana 10. prosinca 2018. godine, održana je 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Petrinje u Velikoj vijećnici Gradske uprave, a počela je minutom šutnje za prvog hrvatskog predsjednika dr. Franju Tuđmana, povodom 19. obljetnice njegove smrti te su također u stanci između rasprava vijećnici na čelu sa Darinkom Dumbovićem, gradonačelnikom Grada Petrinje, i Magdalenom Komes, predsjednicom Gradskog vijeća Grada Petrinje, zapalili svijeće na Trgu dr. Franje Tuđmana. 

Sjednica je započela, kao i inače, Aktualnim satom na kojem su gradski vijećnici upućivali pitanja Darinku Dumboviću, gradonačelniku Grada Petrinje.

Prvo pitanje je postavio vijećnik Inoslav Brkić a odnosilo se na odbijanje Zahtjeva MUP – u za izdavanje građevinskih dozvola za gradnju prihvatilišta za migrante u Maloj Gorici, te što je Radna skupina napravila do sada vezano za navedeno prihvatilište. Gradonačelnik Dumbović odgovorio je kako Zahtjev ima dosta nedostataka te kako će biti najsretniji ako ne bude trebao potpisati isto, te kako će Radna skupina održati sastanak s ministrom Božinovićem 18. prosinca.

Pitanje gradonačelniku uputio je i vijećnik Željko Tonković a vezano za rješavanje Zahtjeva MO Gora za postavljanje i izgradnju spomenika žrtvama iz II. Svjetskog rata i poraća te Domovinskog rata, dok se drugo pitanje odnosilo na rasvjetu na Gavrilovićevom igralištu koja svijetli neprestano. Gradonačelnik je istaknuo kako je ideja za spomenik u Gorama dobrodošla te da će je podržati, također je dodao da su problem prostor odnosno razne dozvole koje treba ishodovati za isto, a što se tiče rasvjete na Gavrilovićevom igralištu gradonačelnik je dodao kako se radi o led rasvjeti, troškovi su minimalni a uštede velike (blizu 90%), te najavio za sljedeću godinu investiciju u led rasvjetu u gradu Petrinji u vrijednosti 16 milijuna kuna.

Vijećnik Nenad Radošević postavio je pitanje koji projekti sljedeće godine idu u građevinske radove, te je li Grad Petrinja s Sisačko – moslavačkom županijom dogovorio način odnosno sufinanciranje asfaltiranja županijskih cesta na području grada Petrinje. Gradonačelnik Dumbović odgovorio je kako sljedeće godine se počinje s izgradnjom školske sportske dvorane Mato Lovrak, dječjeg vrtića Češko selo, građenje prometnica i parkirališta stambenog naselja „Sajmište“ u Petrinji, proširenje groblja Sv. Benedikt, izgradnja igrališta na Slatini, pješačke i biciklističke staze u Mošćenici kao i izgradnja Vidikovca na Hrastovačkoj gori.

Vijećnik Pejo Trgovčević postavlja pitanje kada je terminski plan za izgradnju dječjeg igrališta u Vatrogasnoj ulici te vrtića, igrališta i sportske dvorane u Češkom selu. Gradonačelnik konstatira da je većina tih projekata u IP-u i da je procedura izuzetno zahtjevna, kao što i znamo, ali do kraja ove godine će se raspisati Natječaj za vrtiće, igralište i sportsku dvoranu u Češkom selu. Projekt izgradnja dječjeg igrališta u Vatrogasnoj ulici nije dio IP-a, ali sa sigurnošću kaže da će natječaj ići u prvom mjesecu. Luca Gašpar Šako postavlja pitanje vezano za izgradnju prihvatilišta za migrante, kada je podnesen zahtjev za građevinsku dozvolu te zašto je isti odbijen na što gradonačelnik odgovara da je 2016. godine tadašnja Vlada donesla Odluku da će SMŽ dobiti pet destinacija za prihvatilište migranata, te je 7. studenoga podnesen Zahtjev za građevinsku dozvolu od strane Ministarstva unutarnjih poslova koji je odbijen zbog nepotpune dokumentacije.

Drugo pitanje od vijećnice Luce Gašpar Šako je zašto je gradonačelnik prošli tjedan u Saboru glasao protiv amandman za izgradnju autoceste od Siska do Petrinje na što gradonačelnik savjetuje vijećnici da se bolje informira što je amandman oporbe jer je gradonačelnik predložio da točka o izgradnji autoceste do Petrinje ne bude amandman nego da postane sastavni dio planova i svega onoga što će se raditi.

Mihaela Jurića zanima koje su mogućnosti sufinanciranja županijskih cesta koje su na području grada Petrinje. Na pitanja vijećnika Jurića gradonačelnik odgovara da je za plan da Grad Petrinju odvoji 5 milijuna kuna i županija 5 milijuna kuna kako bi se županijske ceste mogle isfinancirati kroz dvije, tri godine što iz proračuna što iz kredita. Na prijedlog HDZ-ovog gradskog vijećnika Željka Tonkovića, a temeljem inicijative stanovnika Sajmišta koji se protive postavljanju bazne stanice na zgradi u Ulici Dražena Petrovića 13 u Petrinji, Gradsko vijeće razmatralo je pitanje vezano za iznajmljivanje i davanje u zakup zajedničkih dijelova zgrada u svezi postavljanja, održavanja i razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture na području Grada Petrinje. Nakon rasprave konačni zaključak je pročitao HDZ-ov Željko Tonković. „Prva točka, pokreće se postupak za donošenje izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Petrinje u dijelu koji se odnosi na mrežne elektroničke komunikacije koje obuhvaćaju sve vrste prihvata elektroničke komunikacijske infrastrukture. Točka 2, zadužuje se gradonačelnik i nadležno upravno tijelo da pokrene ovaj postupak“, rekao je Tonković. Navedeni zaključak usvojen je jednoglasno.

Zatim je nastavljeno sa Dnevnim redom s kojeg su usvojene sljedeće točke:

 • Prijedlog Odluke o usvajanju Plana i programa Savjeta mladih Grada Petrinje sa financijskim planom za 2019. godinu,
 • Prijedlog Odluke o usvajanju Programa rada i Financijskog plana POU Hrvatski dom Petrinja za 2019. godinu,
 • Prijedlog Odluke o usvajanju Programa rada i Financijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice Petrinja za 2019. godinu,
 • Prijedlog Odluke o usvajanju Programa rada i Financijskog plana JU Centar za šljivu i kesten za 2019. godinu,
 • Prijedlog Odluke o usvajanju Programa rada Turističke zajednice Grada Petrinje s Financijskim planom za 2019. godinu,
 • Prijedlog Plana rada komunalnih djelatnosti "Privrede" d.o.o. za 2019. godinu,
 • Prijedlog Plana rada komunalnih djelatnosti "Komunalac Petrinja" d.o.o. za 2019. godinu,
 • Prijedlog Odluke o usvajanju Plana rada i Financijskog plana Vatrogasne postrojbe Grada Petrinje za 2019. godinu,
 • Prijedlog Odluke o usvajanju Programa rada i Financijskog plana "Poslovne zone Petrinja" d.o.o. za 2019. godinu,
 • Prijedlog Odluke o usvajanju Programa rada i Financijskog plana JU Petrinjske razvojne agencije – PETRA za 2019. godinu,
 • Prijedlog Odluke o usvajanju Programa rada i Financijskog plana Dječjeg vrtića "Petrinjčica" Petrinja za 2019. godinu,
 • Prijedlog Programa rada i Financijskog plana Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Petrinje za 2019. godinu,
 • Prijedlog Programa rada i Financijskog plana Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Petrinje za 2019. godinu,
 • Prijedlog Programa održavanja imovine Grada Petrinje za 2019. godinu,
 • Prijedlog Programa poticanja gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Petrinje za 2019. godinu sa amandmanom,
 • Prijedlog Programa utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Grada Petrinje u 2019. godini,
 • Prijedlog Programa prodaje poslovnih prostora u vlasništvu Grada Petrinje u 2019. godini sa amandmanom,
 • Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Petrinje,
 • Prijedlog Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2019. godinu,
 • Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu,
 • Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu,
 • Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2019. godinu sa amandmanima,
 • Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Petrinje u 2019. godini,
 • Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Petrinje za 2019. godinu,
 • Prijedlog Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju i razvoju civilnog društva Grada Petrinje za 2019. godinu,
 • Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Petrinje za 2019. godinu, .
 • Prijedlog Proračuna Grada Petrinje za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu,
 • Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Petrinje za 2019. godinu,
 • Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Petrinje za razdoblje 2019. - 2021. godine,
 • Prijedlog Odluke o jednokratnoj financijskoj potpori za novorođenu djecu u 2019. godini,
 • Izvješće o radu gradonačelnika Grada Petrinje za razdoblje 01.01. – 30.06.2018. godine,
 • Prijedlog Odluke o prijenosu vodnokomunalnih građevina distribucijski vodoopskrbni cjevovod na Privredu d.o.o.,
 • Prijedlog Odluke o prijenosu vodnokomunalnih građevina za odvodnju u naselju Dumače na Privredu d.o.o.
2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr