21.12.2018.
Službena Petrinja
   739
Održana 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Petrinje

Dana 21. prosinca 2018. godine, održava se 19. po redu sjednica Gradskog vijeća Grada Petrinje. Sjednica je kao i inače započela usvajanjem Skraćenog zapisnika sa prošle sjednice Gradskog vijeća te izvješćem Darinka Dumbovića, gradonačelnika Grada Petrinje vezano za azilantski kamp u Maloj Gorici. 

Naime, na prošloj sjednici Gradskog vijeća donesena je Odluka kojom se zadužilo Povjerenstvo, na čelu s gradonačelnikom i Magdalenom Komes, predsjednicom Gradskog vijeća da zatraži informacije od Ministarstva unutarnjih poslova vezano za azilantski kamp. Gradonačelnik je izvijestio kako je jasno iznio stav da je za njega azilantski kamp na području grada Petrinje neprihvatljiv, te kako neće potpisati nikakav dokument vezano za isto.

Također je izvijestio kako su se iz MUP –a stavili na raspolaganje da dođu na buduće Sjednice Gradskog vijeća i objasne zašto bi to bilo prihvatljivo. Nakon izvješća gradonačelnika uslijedio je Aktualni sat na kojem su postavljena pitanja vezano za MOST – ov prijedlog za novo ustrojstvo Grada Petrinje, zatim vezano za donošenje Programa o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području grada Petrinje, vezano za održavanje nerazvrstanih cesta na području grada Petrinje, te energetsku obnovu obiteljskih kuća.


Nakon cjelodnevne rasprave usvojene su slijedeće točke Dnevnog reda:

 • Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti POU Hrvatski dom za zaduženje.
 • Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za kratkoročno zaduženje "Komunalac Petrinja" d.o.o. Petrinja,
 • Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Mošćenica (UPU-12),
 • Prijedlog Općih uvjeta isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja, "Komunalac Petrinja" d.o.o. Petrinja,
 • Prijedlog Općih uvjeta i sporuke usluge najavnim tržnicama na malo u Gradu Petrinja,
 • Prijedlog III. Izmjene Plana rada komunalnih djelatnosti na području Grada Petrinje za 2018. godinu komunalnog trgovačkog društva "Komunalac Petrinja" d.o.o. Petrinja,
 • Prijedlog III. Izmjene Plana rada komunalnih djelatnosti na području Grada Petrinje za 2018. godinu komunalnog trgovačkog društva"Privreda" d.o.o. Petrinja,
 • Prijedlog III. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini,
 • Prijedlog III. Izmjene Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade i sredstava Proračuna za 2018. godinu,
 • Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi, Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu,
 • Prijedlog Odluke o usvajanju III. Izmjena i dopuna Proračuna Vatrogasne postrojbe Grada Petrinje za 2018. godinu,
 • Prijedlog Odluke o usvajanju III. Izmjene Financijskog plana Dječjeg vrtića "Petrinjčica" Petrinja za 2018. godinu,
 • Prijedlog Odluke o usvajanju III. Izmjene Financijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice Petrinja za 2018. godinu,
 • Prijedlog III. Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Petrinje u 2018. godini,
 • Prijedlog Izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2018. godini,
 • Prijedlog III. Izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Petrinje za 2018. godinu,
 • Prijedlog III. Izmjene Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Petrinje za 2018. godinu,
 • Prijedlog Odluke o usvajanju II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za šljivu i kesten za 2018. godinu,
 • Prijedlog Odluke o usvajanju III. Izmjena i dopuna Programa rada i financijskog plana Petrinjske razvojne agencije (PETRA) za 2018. godinu,
 • Prijedlog Odluke o usvajanju II. Izmjena i dopuna Programa rada i financijskog plana "Poslovne zone Petrinja" d.o.o. Petrinja za 2018. godinu,
 • Prijedlog Odluke o usvajanju II. Izmjena i dopuna Programa poticanja gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Petrinje za 2018. godinu,
 • Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Programa gradnje za projekt unapređenja infrastrukture za predškolski i školski uzrast djece KK.08.2.1.06.0005, "Unapređenje infrastrukture za predškolski i školski uzrast djece (3RP2)",
 • Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Programa provedbe za projekt Grad na Kupi KK.08.2.1.06.,
 • Prijedlog Odluke o usvajanju I. Izmjena Programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobaraza 2018. godinu, Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa zaštite okoliša Grada Petrinje za 2018. godinu,
 • Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Petrinje za 2018. godinu,
 • Prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Petrinje.
2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr