25.04.2019.
Službena Petrinja
   574
Održana 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Petrinje

Gradski vijećnici Grada Petrinje danas, 24. travnja u Velikoj vijećnici Grada održali su 23. po redu sjednicu. Sjednica je započela usvajanjem Skraćenog zapisnika s prethodne sjednice te nastavljena Aktualnim satom u sklopu kojeg su gradski vijećnici postavljali pitanja Darinku Dumboviću, gradonačelniku Grada Petrinje i suradnicima.

Prvo pitanje na Aktualnom satu postavio je vijećnik Željko Tonković, a odnosilo se na Mjesni odbor Novo Selište, odnosno vijećnik iznosi da se žitelji ovdje sami organiziraju i volonterskim radom održavaju igralište, parkiralište i kupalište, te napominje kako bi bilo dobro da se proširi zona za oprašivanje komaraca do njih. Drugo pitanje se odnosilo na bespotrebno postavljenje dva semafora kod Poduzetničke zone Moščenica-Poljana na Hrvatskim cestama.

Gradonačelnik Dumbović odgovora na postavljena pitanje te konstatira podržava volontiranje i da će prihvatiti konkretne zahtjeve žitelja N. Selišta.

Što se tiče semafora, gradonačelnik izvještava da su bili nekoliko puta na sastanku s gospodinom Škorićem, generalnim direktorom Hrvatskih cesta, ali da su oni postavili uvjete te Grad u tom slučaju ne može ništa.

Sljedeće pitanje postavila je vijećnica Luca Gašpar Šako, uputila je pitanje vezano za prosvijed protiv nuklearnog otpada u Dvoru koji je početkom travnja organiziran i na kom su bili uz gradonačelnika i brojni aktivisti iz Petrinje, te tko je platio ručak na Djedu.

Na što je gradonačelnik odgovorio da uvijek podržava ovu inicijativu i opće je poznat stav Grada Petrinje i nastojanja da se svakako zaustavi ova inicijativa za mjesto odlaganja otpada baš u našem susjedstvu.

Vijećnica Gašpar Šako osvrnula se na tv prilog Nove TV o ulaganjima u poduzetništvo.

O toj temi je gradonačelnik odgovorio kako Petrinja ima sjajan status što se tiče pomoći poduzetnicima, a čeka se resorno ministarstvo da dade određenu najavljenu podršku.
Ministar Pavić je izjavio kako će u vrlo skoro vrijeme posjetiti Petrinju obećao je gradonačelnik.
Posljednje pitanje postavio je vijećnik Mihael Jurića koje se odnosilo na problematiku dobivanja višerostuko veće ponude projektanata koji konkuriraju na naše natječaje od planiranih sredstava. Mislio je na projektantske ponude za dvoranu i svlačionice u Češkom selu gdje je ponuda za 10 milijuna veća.

Gradonačelnik upućuje na problematiku porasta tržišnih cijena, odnosno cijena radne snage te da postoje tri mogućnosti sa suočavanjem s tom problematikom, a to je podizanjem kredita, nacionalnom komponentom te prodajom gradske imovine.

Nakon Aktualnog sata krenula je cjelodnevna rasprava, a usvojene su slijedeće točke Dnevnog reda: Zaključak o traženju posebnog izvješća gradonačelnika u svezi s provedbom projekta "Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja" o čemu je izvjestio pomoćnik generalnog direktora Hrvatskih voda Damir Vukmirić, Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava spomeničke rente i ostalih prihoda Proračuna Grada Petrinje za provođenje programa sanacije i obnove pročelja građevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro te građevina na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline Grada Petrinje, Prijedlog Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna DPU Poslovne zone Mošćenica-Poljana, Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Gora (UPU-13).

Dalje su tijekom sjednice usvojeni Prijedlog Odluke o I. Izmjenama i dopunama Programa poticanja gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Petrinje za 2019 godinu, Prijedlog I. Izmjena Financijskog plana Dječjeg vrtića "Petrinjčica" Petrinja za 2019. godinu, Prijedlog I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Vatrogasne postrojbe Grada Petrinje za 2019. godinu, Prijedlog I.
U sklopu sjednice usvojeni su Izmjena Financijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice Petrinja za 2019. godinu, Prijedlog I. Izmjena i dopuna Financijskog plana POU "Hrvatski dom" Petrinja za 2019. godinu, Prijedlog I. Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Petrinje za 2019. godinu, Prijedlog I. Izmjena Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju i razvoju civilnog društva Grada Petrinje za 2019. godinu.

Vijećnici su usvojili i Prijedlog I. Izmjena Plana rada komunalnih djelatnosti na području Grada Petrinje za 2019. godinu komunalnog trgovačkog društva "Komunalac Petrinja" d.o.o. Petrinja, Prijedlog I. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. godinu, Prijedlog I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa rada i financijskog plana Petrinjske razvojne agencije (PETRA) za 2019. godinu, Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa rada i financijskog plana "Poslovne zone Petrinja" d.o.o. Petrinja za 2019. godinu.

Napisljetku usvojeni su i Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Programa održavanja gradske imovine u 2019. godini trgovačkog društva Poslovne zone Petrinja d.o.o., Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Petrinje za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu, Prijedlog I. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Grada Petrinje za razdoblje 2019. - 2021. godine, Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Grada Petrinje za 2019. godinu, Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća i Financijskog izvješća Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Petrinje za 2018. godinu, Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća i Financijskog izvješća Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Petrinje za 2018. godinu,

Usvojena je Informacija o provedenom javnom nadmetanju za izvođenje radova na izgradnji vodoopskrbne mreže Taborište - Budičina - Hrastovica i o stanju aplikacije za izgradnju vodoopskrbe Brest Pokupski i Mala Gorica na mjeri 7.2.1. Ruralni razvoj,

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Petrinje, kao i Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama i divljim životinjama,

Također je usvojen Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o suradnji i uspostavi prijateljskih odnosa između Grada Petrinje i Grada Piotrkow Trybunalski u Republici Poljskoj,dok Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti i jamstva za dugoročno zaduženje "Privreda" d.o.o. Petrinja kod HPB d.d. nije dobio potrebnu većinu i nije izglasan.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Petrinje iPrijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu usvojeni su na 23.sjednici Gradskog vijeća.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr