"> " />
   11.10.2019.
Službena Petrinja
   445
Održana 30.sjednica Gradskog vijeća Grada Petrinje

U Gradskoj vijećnici održana 30. sjednica Gradskog vijeća Grada Petrinje na kojoj je usvojen skraćeni zapisnika sa 29. sjednice Gradskog vijeća. Održan je aktualni sat, a usvojeni su Prijedlozi Odluke o zaključivanju Sporazuma o preuzimanju TS LUG 3 u vlasništvo HEP Operatora distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb Elektre Sisak, Prijedlog Odluke o povlačenju tužbe u predmetu P-899/2019 (ranija oznaka P-767/201 koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Zagrebu (radi istupa člana iz Društva "Vodoopskrba Kupa" d.o.o.).

Usvojena su ; Izvješće o radu gradonačelnika Grada Petrinje za razdoblje od 01.07.2018. do 31.12.2018., o realizaciji Plana i programa rada i Financijskog izvješća POU Hrvatski dom Petrinja za 2018. godinu, o ostvarivanju Programa rada i financijskog izvješća Dječjeg vrtića "Petrinjčica" Petrinja za 2018., o radu i financijskom izvješću Gradske knjižnice kao i Vatrogasne postrojbe Grada Petrinje, te izvršenju Programa javnih potreba u kulturi.

Raspravljalo se i usvojeno je:

 • Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Petrinje za,
 • Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi,
 • Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim
 • Izvješća o izvršenju Programa rada i financijskog plana Petrinjske razvojne agencije (PETRA) Petrinja za 2018. godinu
 • Izvješća o izvršenju Programa rada i financijskog plana "Poslovne zone Petrinja" d.o.o. Petrinja za 2018. godinu.
 • Izvješća o izvršenju Programa rada i Financijskog izvješća Turističke zajednice Grada Petrinje za 2018.
 • Izvješća o realizaciji Programa rada i financijskog plana Centra za šljivu i kesten za 2018. godinu.

Vijećnici su usvojili:

 • Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
 • Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade i sredstava Proračuna,
 • Izvješća o realizaciji Programa poticanja gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Petrinje za 2018.

Usvojene su:

 • Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2018. godinu,
 • Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa zaštite okoliša za 2018,
 • Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa izrade projektne dokumentacije za projekt Grad na Kupi.

Usvojene su:

 • Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Programa izrade projektne dokumentacije za projekt Povijesno – kulturna revitalizacija Grada Petrinje POVIK ,
 • Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa Gradnje za projekt unapređenja infrastrukture za predškolski i školski uzrast,
 • Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobra za 2018. godinu.

Vijećnici su usvojili i:

 • Prijedlog Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Petrinje za razdoblje 01.01. - 31.12.2018. godine,
 • Prijedlog Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Petrinje,
 • Odluku o komunalnim djelatnostima.

Ujedno napisljetku usvojen je Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti POU Hrvatski dom za zaduženje.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr