22.08.2018.
Službena Petrinja
   1040
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Održana prezentacija "Izrada Strategije razvoja, pozicioniranja i promocije turističke ponude grada Petrinje i izrada Studije izvodljivosti s analizom koristi i troškova"

Sastanak članova partnerskog vijeća za praćenje provedbe projekta „Izrada projektne dokumentacije za projekt Grad na Kupi“ održan je u četvrtak, 16. kolovoza 2018. godine, u prostoru Male vijećnice Grada Petrinje

Partnersko vijeće imenovano je od strane gradonačelnika Darinka Dumbovića. Na sastanku je bila održana prezentacija u vezi trenutnog stanja izrade studije izvodljivosti koju je prezentirao gospodin Ivan Vrdoljak, Alcina d.o.o. Glavne točke sastanka bile su aktivnosti izrade strategije razvoja, pozicioniranja i promocije turističke ponude grada Petrinje, studiju izvodljivosti s analizom koristi i troškova za budući multimedijski centar "Munjara" i Klaonicu gdje će biti smještena Gradska knjižnica i čitaonica Petrinja te studiju izvodljivosti s analizom koristi i troškova za ostale elemente iz projekta "Grad na Kupi". Navedene aktivnosti financirane su sredstvima iz projekta Povijesno kulturna revitalizacija Grada Petrinje „POVIK za PETrinju“ KK.06.1.1.01.0071. Tijekom sastanka bilo je više riječi o tome kako razvijati i promovirati turizam Petrinje, postavljanje strateških okvira koji bi pridonijeli konzumiranju kulturnih i turističkih proizvoda i usluga na području Grada Petrinje prvenstveno putem novog multimedijskog centra i nove Gradske knjižnice i čitaonice Petrinja, njihov doprinos zapošljavanju i stvaranju novih radnih mjesta.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Petrinje.
2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr