05.03.2018.
Službena Petrinja
   315
Partnerstvo Grada Petrinje i Udruge invalida rada Grada Siska

Izjavu o partnerstvu danas je potpisao Darinko Dumbović, gradonačelnik Grada Petrinje sa Udrugom invalida rada Grada Siska na programu odnosno projektu „Samo stariji i ništa više“.

Projekt se podnosio Sisačko-moslavačkoj županiji, Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb i branitelje u ukupnom iznosu od 46.000,00 kuna, a sam Natječaj raspisala je Sisačko-moslavačka županija za ostvarenje potpore iz područja socijalne skrbi u okviru raspoloživih sredstava za 2018. godinu.

Osnovni cilj Projekta je osnaživanje osoba s invaliditetom za preuzimanje odgovornosti i neovisnosti, planiranje života te ostvarivanja prava osobni integritet. Jedan od ciljeva je i razvijanje ili bar očuvanje psihofizičkih sposobnosti osoba s invaliditetom, usvajanje zdravih stilova života, kvalitetno provođenje slobodnog vremena te uspješno savladavanje stresa. Cilj je također osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji naučiti i niz novih kohnitivnih vještina.

Projektom je predviđeno pet područja aktivnosti koji se međusobno nadopunjuju, a to su Edukativno-suportne radionice, antistres program, otvoreni telefon "Ovdje smo zbog vas", provođenje rehabilitaciono-rekreativnih aktivnosti "Zdravi kutak", informatička radionica te foto-sekcija.

GALERIJA

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr