SAZVANA KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

lokalni-izbori

 

Temeljem članka 87. stavak 2. Zakona o lokalnim izborima (NN broj 144/12) i Odluke Ministarstva uprave Kl: 023-01/13-01/284 URBROJ: 515-02-02-01/1-13-16 od 29. svibnja 2013.g. sazivam

 

konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Petrinje za 21. lipnja 2013. g. u 10.00 sati u POU, Hrvatski dom Petrinja, M. Gupca 2 sa sljedećim Dnevnim redom:

- utvrđivanje kvoruma

1. Izbor Mandatne komisije

2. Izvješće Mandatne komisije

- utvrđivanje člana Gradskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika

- svečana prisega članova Gradskog vijeća

3. Izbor Odbora za izbor i imenovanja

Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća

 

PREDSTOJNICA:

Kata Lerotić