SAZVANA 2. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

zastavica

 

Na temelju članka 39. stavka 1. točke 2. i 3. Statuta Grada Petrinje ("Službeni vjesnik", broj 14/13) i članka 92. i 93. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Petrinje ("Službeni vjesnik", broj 14/10 i 14/13),

 

S A Z I V A M

 

02. sjednicuGradskog vijeća Grada Petrinje koja će se održat u četvrtak, 18. srpnja 2013. godine u Gradskoj vijećnici,

I. Gundulića 2 s početkom u 12,00 sati.

 

Za ovu sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

01. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 01. (Konstituirajuće) sjednice Gradskog vijeća.

02. Aktualni sat.

03. Izvješće Mandatne komisije.

04. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne

     infrastrukture za 2012. godinu.

- izvješćuje: Vera Kaurin, pročelnica UO za komunalne djelatnosti

05. Prijedlog Izvješća o izvršenju Godišnjeg programa održavanja komunalne

     infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne

     naknade i sredstava Proračuna za 2012. godinu.

- izvješćuje: Vera Kaurin, pročelnica UO za komunalne djelatnosti

06. Prijedlog Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Petrinje za 2012. godinu.

- izvješćuje: Vlasta Vuglec, pročelnica UO za prostorno uređenje, graditeljstvo,

                                 zaštitu okoliša i kulturne baštine

07. Izbor Odbora za Statut i Poslovnik

- izvješćuje: Nenad Gavranović, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

08. Izbor Odbora za financije i proračun

- izvješćuje: Nenad Gavranović, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

09. Izbor Odbora za mjesnu samoupravu

- izvješćuje: Nenad Gavranović, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

10. Izbor Odbora za socijalnu skrb

- izvješćuje: Nenad Gavranović, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

 11. Izbor Odbora za dodjelu stipendija

- izvješćuje: Nenad Gavranović, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

12. Izbor Odbora za dodjelu javnih priznanja

- izvješćuje: Nenad Gavranović, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

13. Izbor Odbora za imenovanje ulica i trgova

- izvješćuje: Nenad Gavranović, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

14. Izbor Odbora za urbanizam

- izvješćuje: Nenad Gavranović, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

15. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Petrinje

- izvješćuje: predsjednik Odbora za dodjelu javnih priznanja.

 

Molim Vas da sjednici obvezno budete nazočni, a za slučaj spriječenosti kontaktirajte tel. 515

– 200.

 

 

                                                          P R E D S J E D N I K

 

                                                                                                               Darko DUMBOVIĆ