Sazvan nastavak 2. sjednice Gradskog vijeća

zastavica

 

Na temelju članka 39. stavka 1. točke 2. i 3. Statuta Grada Petrinje ("Službeni vjesnik", broj 14/13) i članka 94. stavka 3. i 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Petrinje ("Službeni vjesnik", broj 14/10 i 14/13),

S A Z I V A M

nastavak 02. sjedniceGradskog vijeća Grada Petrinje koji će se održati u srijedu, 31. srpnja 2013. godine u Gradskoj vijećnici,

I. Gundulića 2 s početkom u 08,30 sati. U nastavku sjednice raspravljat će se o sljedećim točkama

D N E V N O G   R E D A

 

07. Izbor Odbora za Statut i Poslovnik

- izvješćuje: Nenad Gavranović, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

08. Izbor Odbora za financije i proračun

- izvješćuje: Nenad Gavranović, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

09. Izbor Odbora za mjesnu samoupravu

- izvješćuje: Nenad Gavranović, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

10. Izbor Odbora za socijalnu skrb

- izvješćuje: Nenad Gavranović, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

11. Izbor Odbora za dodjelu stipendija

- izvješćuje: Nenad Gavranović, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

12. Izbor Odbora za dodjelu javnih priznanja

- izvješćuje: Nenad Gavranović, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

13. Izbor Odbora za imenovanje ulica i trgova

- izvješćuje: Nenad Gavranović, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

14. Izbor Odbora za urbanizam

- izvješćuje: Nenad Gavranović, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

15. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Petrinje

- izvješćuje: predsjednik Odbora za dodjelu javnih priznanja.

 

Molim Vas da sjednici obvezno budete nazočni, a za slučaj spriječenosti kontaktirajte tel. 515

– 200.

 

P R E D S J E D N I K

Darko DUMBOVIĆ