Sazvana svečana sjednica Gradskog vijeća

grbic

 

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 2. i 3. Statuta Grada Petrinje (”Službeni vjesnik”, broj 22/09 i 33/10) i članka 92. i 93. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Petrinje ("Službeni vjesnik", broj 14/10 i 14/13),

S A Z I V A M 03. (svečanu) sjednicuGradskog vijeća Grada Petrinje koja će se održati u petak, 09. kolovoza 2013. godine u Velikoj dvorani PUO Hrvatski dom Petrinja s početkom u 18,00 sati.

 

Za ovu sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I   R E D

1. Prigodno obraćanje predsjednika Gradskog vijeća u povodu Dana Grada.

2. Dodjela javnog priznanja Grada Petrinje.

3. Prigodno obraćanje Gradonačelnika Grada Petrinje u povodu Dana Grada.

4. Pozdravna riječ gostiju.

 

P R E D S J E D N I K

Darko DUMBOVIĆ