26.02.2018.
Događaji
Službena Petrinja
   196
Studijski posjet Francuskoj u sklopu projekta Agri Urban

Članica ULG grupe Lana Modrovčić Ljubojević i podrška lokalnom projektnom timu Dragana Vrančić, su u razdoblju od 19. veljače do 22. veljače 2018. godine u sklopu projekta Agri Urban sudjelovale u studijskom posjetu gradu Mouans – Sartoux u Francuskoj. 

Predstavnici Agri Urban Mouans – Sartoux predstavili su primjere dobre prakse u proizvodnji organske hrane, edukacijskih obroka u školskim kantinama te organsku prehranu i model smanjenja „bacanja hrane“ (eng. foodwasting). U sklopu terenskih posjeta, posjetile su lokalne trgovine s organskim proizvodima, gradska gospodarstva (eng. Municipal Farm) i vrtove kojima se nastoji postići reintegracija nezaposlenosti.

Osim terenskih posjeta i obilazaka, sudjelovale su na radnim sastancima vezanima uz završnu fazu izrade Akcijskih integriranih planova, administrativno i financijsko izvještavanje te su dogovorene aktivnosti koje će se provoditi do završetka projekta, uključujući i studijski posjet delegacija iz 10 europskih gradova u grad Petrinju.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr