Objavljen natječaj za udruge

javni natjecaj

Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Grada Petrinje za 2017. godinu raspisao je Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Petrinje. Natječaj se odnosi na sljedeća područja: zdravstvo, socijalna skrb, kultura, te za potrebe udruga za djecu i mlade.

Po prvi puta raspisan je natječaj i za gradske manifestacije i to zaključno s 1. Kolovoza 2017., dok su svi ostali natječaji s rokom provedbe 31. prosinac 2017.godine.

Provedba natječaja usklađena je sa Zakonom o udrugama, Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, te Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Rok za dostavu natječajne dokumentacije je zaključno s 3. ožujka 2017., a tekst natječaja, te Upute i sve obrasce možete pronaći na sljedećem linku:

http://www.petrinja.hr/natjecaji/2785-javni-natjecaj-za-financiranje-projekata-i-programa-udruga-iz-proracuna-grada-petrinje-za-2017

 

Upute za prijavitelje