Ministarstvo poljoprivrede dodijelilo ugovore LAG-u Zrinska gora - Turopolje

Dana 16. veljače 2017. godine Lokalna akcijska grupa Zrinska gora – Turopolje preuzela je u Ministarstvu poljoprivrede ugovor za Provedbu Podmjera 19.2, 19.3 i 19.4 Programa ruralnog razvoja RH, u  ukupnom iznosu od 10.521.289,80 hrk. Na svečanosti dodjele ugovora bili su predsjednik LAG-a Zrinska gora – Turopolje, g. Božidar Antolec, i voditelj ureda LAG-a g. Siniša Bukal. Sukladno Pravilniku o provedbi Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar Mjere 19. »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. te Natječaja za provedbu Podmjere 19.2. »Provedba operačija unutar CLLD strategije« – provedba tipa operačije 19.2.1. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« («Narodne novine», br. 50/16) ravnatelj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donesao je Odluku o odabiru LAG-a. Ovom Odlukom korisniku se dodjeljuju sredstva javne potpore za provedbu Podmjere 19.2. »Provedba operačija unutar CLLD strategije« (u daljnjem tekstu: podmjera 19.2.), Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ (u daljnjem tekstu: podmjera 19.3.) i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« (u daljnjem tekstu: podmjera 19.4.) unutar Mjere 19. »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« u najvišem iznosu od 10.521.289,80 HRK.

Temelj za prijavu na Podmjere 19.2, 19.3 i 19.4 bila je Lokalna razvojna strategija LAG-a koju je radna skupina pripremala mjesecima. Iz sredstava koje je LAG Zrinska gora-Turopolje ostvario kroz Podmjeru 19.2 , LAG će raspisivati vlastite natječaje za odabrane Mjere, povezane s Mjerama ruralnog razvoja na nacionalnoj razini. Mjere su u prvom redu usmjerene na poljoprivredne proizvođače, udruge civilnog društva i jedinice lokalne samouprave. U svrhu što boljeg informiranja javnosti o natječajima koji slijede, LAG će organizirati brojne informativne radionice na čitavom području LAG-a, kako bi stanovništvu najavili i predstavili nadolazeće natječaje, te ih upoznali s postupkom prijave i provedbe projekata. Povezanost Mjera LAG-a s Mjerama ruralnog razvoja, uvjete prihvatljivosti, kriterije odabira, visinu i intenzitet potpora, vrijeme raspisivanja natječaja, postupak ocjenjivanja projektnih prijava i ostale podatke vezane uz natječaje LAG-a moguće je pronaći u Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a Zrinska gora-Turopolje.Korisnici Podmjere 19.3 su odabrani LAG-ovi unutar podmjere 19.2 i lokalni dionici s područja LAG-a koji su odabrani za sudjelovanje u projektu suradnje. Prihvatljivi troškovi u okviru tipa operacije 19.3.1. odnose se na troškove koji su izravno povezani s aktivnostima pripreme međuteritorijanih i/ili transnacionalnih projekata suradnje.Više informacija o prihvatljivim troškovima unutar Podmjere 19.3 znati će se po izlasku natječaja za Podmjeru 19.3.
Odabrani LAG može zatražiti povrat sredstava najviše do 60 % ukupnih troškova projekta suradnje.

Kroz Podmjeru 19.4 financirati će se tekući troškovi rada LAG-a.

LAG-a za aktivnosti tekućih troškova i animacije (19.4.) može namijeniti do 25 % iznosa javne potpore unutar Podmjera 19.2. i 19.3. Obveza LAG- a da do 31. prosinca 2018. godine na LAG natječajima odabere projekte u visini od najmanje 20 % dodijeljenih sredstava za provedbu Podmjere 19.2. i dostavi odabrane projekte Agenciji za plaćanja zajedno s propisanom dokumentacijom.