Održana 32. sjednica Gradskog vijeća Grada Petrinje

gv321

U Velikoj gradskoj vijećnici u srijedu, 12. travnja 2017.g., 32. sjednica Gradskog vijeća Grada Petrinje, koja je uobičajeno započela aktualnim satom, a  nekoliko pitanja te komentara uputili su Anton Tadić, nezavisni gradski vijećnik, te vijećnici HDZ-a Željko Tonković i Nenad Gavranović. Teme su bile gradski proračun, proširenje groblja u Dumačama, te sanacija Gajeve i Vukovarske ulice nakon radova na komunalnoj infrastrukturi. Odgovore je dao Darinko Dumbović, gradonačelnik Grada Petrinje. Gradonačelnik je napomenuo kako je Grad Petrinju blokirala Županija, odnosno HDZ, što se nikada i nigdje nije dogodilo i da mu je jasno kuda vode ove insinuacije i što je cilj. U svemu, rekao je gradonačelnik, zaboravlja se kako je u proračunu manje 9 milijuna i 800 tisuća kuna koje je Grad Petrinja građane Petrinje oslobodio plaćanja komunalne naknade. Također je istaknuo kako je 18 ljudi, zaposlenika Uprave, zbrinuto i da se za plaće manje izdvaja, te ponovio: „Tko ništa nije napravio – ništa mu nemojte ni vjerovati!“
Na pitanje o sanaciji Gajeve i Vukovarske ulice u kojima se radi komunalna infrastruktura gradonačelnik je rekao kako će sve prometnice biti dovedene u prvotno stanje, ali treba strpljenja, te podsjetio kako Županijske ceste nisu u četiri godine asfaltirali ni metar ceste. Na isto se pitanje nadovezao Zlatko Medved, direktor poduzeća Privreda, pojasnivši kako sezona radova na glavnim prometnicama ponovno počinje 15.4. jer zbog zime stavlja se samo tehnički asfalt kako bi se zaštitilo od soli. Radova je izvršeno svega 50% i 15.4. počinju dalje s priključcima te kad budu svi radovi gotovi ide se sa sanacijom asfalta.
U nastavku Sjednice glasovalo se o više raznih prijedloga odluka koje su sve i prihvaćene. Glasovalo se o: Prijedlogu Odluke o pokretanju postupka za zaduživanje Grada Petrinje kod HBOR-a, Prijedlogu Odluke o davanju suglasnosti za dodatno zaduživanje Dječjeg vrtića "Petrinjčica" Petrinja kod HBOR-a,  Prijedlogu Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Petrinje, Prijedlogu Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Petrinje unutar mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. za projekt "Rekonstrukcija dječjeg i sportskog igrališta Mošćenica", Prijedlogu Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Petrinje unutar mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. za projekt "Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta Nova Mošćenica", Prijedlogu Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Petrinje unutar mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. za projekt "Izgradnja i opremanje Društvenog doma Slana", Prijedlogu Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu, Prijedlogu Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade i sredstava Proračuna za 2016. godinu, Prijedlogu Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene za Grad Petrinju, Prijedlogu Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Petrinje, Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima Grada Petrinje, o Odluci o prestanku važenja Odluke o imenovanju ulice u naselju Mala Gorica (Ulica Privremeno naselje), Prijedlogu Odluke o zaštiti zahvata vode na rijeci Kupi u Novom Selištu, Prijedlogu Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Petrinje za razdoblje 2017. - 2022. Godine, Prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja "Centar 1“ te Prijedlogu Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2016. godinu.

gv322

 

gv323

 

gv324