2. sjednica Gradskog vijeća Grada Petrinje

              

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD PETRINJA

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/17-01/13

URBROJ: 2176/06-01-17-1

Petrinja, 05.07.2017. godine

Na temelju članka 39. stavka 1. točke 2. i 3. Statuta Grada Petrinje ("Službeni vjesnik", broj 14/13 i 52/14) i članka 92. i 93. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Petrinje ("Službeni vjesnik", broj 14/10, 14/13 i 32/15),

S A Z I V A M

02. sjednicu Gradskog vijeća Grada Petrinje koja će se održati

u srijedu, 12. srpnja 2017. godine  u Gradskoj vijećnici,

I. Gundulića 2 s početkom u 09,00 sati.

 

 

Za ovu sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I    R E D

01. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 01. (Konstituirajuće) sjednice Gradskog vijeća.

02. Svečana prisega gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika.

03. Aktualni sat.

04. Izbor Odbora za Statut i Poslovnik

-  izvješćuje:  Nenad Gavranović, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

05. Izbor Odbora za financije i proračun

-  izvješćuje:  Nenad Gavranović, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

06. Izbor Odbora za mjesnu samoupravu

-  izvješćuje:  Nenad Gavranović, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

07. Izbor Odbora za socijalnu skrb

-  izvješćuje:  Nenad Gavranović, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

08. Izbor Odbora za dodjelu stipendija

-  izvješćuje:  Nenad Gavranović, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

09. Izbor Odbora za dodjelu javnih priznanja

-  izvješćuje:  Nenad Gavranović, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

10. Izbor Odbora za imenovanje ulica i trgova

-  izvješćuje:  Nenad Gavranović, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

11. Izbor Odbora za urbanizam

-  izvješćuje:  Nenad Gavranović, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

12. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Petrinje

-  izvješćuje: predsjednik/ca  Odbora za dodjelu javnih priznanja.

13. Prijedlog Odluke o prijenosu sjednica Gradskog vijeća Grada Petrinje putem Interneta.

-  izvješćuje:  Nenad Gavranović, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

- 2 -

Molim Vas da sjednici obvezno budete nazočni, a za slučaj spriječenosti kontaktirajte tel. 515

– 252.

                                                    P R E D S J E D N I C A 

                                                                                                  Magdalena KOMES, dipl. iur.

NAPOMENA:

Prije sjednice Gradskog vijeća s početkom u 08,00 sati održat će se sjednica 02. Odbora za izbor i imenovanja.

U stanci sjednice nakon 12. točke Dnevnog reda održat će se sjednica Odbora za dodjelu javnih priznanja.