Održana 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Petrinje

Danas je u Velikoj gradskoj vijećnici održana 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Petrinje, a na samom početku sjednice svečano su prisegnuli gradonačelnik Darinko Dumbović sa svojim zamjenikom Branimirom Bešlićem. Nakon toga počeo je aktualni sat u kojem su gradonačelniku upućena pitanja na temu komunalne higijene u gradu Petrinji, Petrinjke, komunalne infrastrukture u Dumačama, proširenje mjesnog groblja u Dumačama, transparentnosti u radu Gradske uprave, dječjeg vrtića na Senjaku, obnove dječjeg odmarališta u Punatu te radova na kanalizaciji i odvodnji i poštivanje rokova istih. Gradonačelnik je napomenuo kako Komunalac čistilicom redovito čisti i održava ulice grada no ako je potrebno da se može provesti dezinsekcija ulica, a što se tiče rješavanja problema vlasništva oko Petrinjke gradonačelnik je napomenuo kako je jedan od uvjeta da podrži hrvatsku vladu bilo upravo rješavanje tog problema. Na pitanje o problemu kanalizacije i odvodnje u Dumačama gradonačelnik je istaknuo kako primopredaja naselja Dumače Gradu Petrinji još nije obavljena dok Zavod za javno zdravstvo ne izađe na teren da ispita da li su zadovoljeni svi standardi. Što se tiče transparentnosti u radu Gradske uprave gradonačelnik je istaknuo kako se sve više radi na informatizaciji kako bi građani mogli biti što više informirani o samom radu Gradske uprave, a da razlog preseljenja vrtića sa Senjaka u Kotvu je taj što OŠ Mate Lovraka ne ispunjava minimalne tehničke uvjete. Gradonačelnik je također napomenuo kako je dobio obećanje od gradonačelnika Milana Bandića da kad se konstituira Gradska skupština Grada Zagreba će se ići u realizaciju obnove dječjeg odmarališta u Punatu. 
Nakon aktualnog sata krenulo se sa sljedećim točkama dnevnog reda odnosno izborom predsjednika i članova odbora za Statut i Poslovnik, za financije i proračun, za mjesnu samoupravu, socijalnu skrb, dodjelu stipendija, javnih priznanja, imenovanje ulica i trgova, te za urbanizam. Većinom glasova usvojen je Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Petrinje i Prijedlog Odluke o prijenosu sjednica Gradskog vijeća Grada Petrinje putem interneta.