Svečana sjednica Gradskog vijeća 8. kolovoza 2017.

grb

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD PETRINJA

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/17-01/14

URBROJ: 2176/06-01-17-1

Petrinja, 31.07.2014. godine

Na temelju članka 39. stavka 1. točke 2. i 3. Statuta Grada Petrinje ("Službeni vjesnik", broj 14/13 I 52/14) i članka 92. i 93. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Petrinje ("Službeni vjesnik", broj 14/10 i 14/13),

S A Z I V A M

03. (Svečanu) sjednicu Gradskog vijeća Grada  Petrinje koja će se održati

u utorak, 08. kolovoza 2017. godine u Velikoj dvorani POU Hrvatski dom Petrinja

 s početkom u 19,00 sati.

Za ovu sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D

1. Prigodno obraćanje Predsjednice Gradskog vijeća u povodu Dana Grada.

2. Prigodno obraćanje Gradonačelnika Grada Petrinje u povodu Dana Grada.

3. Pozdravna riječ gostiju.

4.  Dodjela zahvalnica Gradonačelnika Grada Petrinje.

5.  Dodjela javnih priznanja Grada Petrinje.

Molim Vas da potvrdite Vaš dolazak na telefon 044/515 – 200 do 4. kolovoza 2017. godine ili na e-mail adrese Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   i Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

NAPOMENA: Nakon Svečane sjednice Gradskog vijeća u Atriju Hrvatskog doma održat će

                         se prigodni domjenak.

                                                   P R E D S J E D N I C A 

                                                                                                  Magdalena KOMES, dipl. iur.