Zamjenici gradonačelnika

1. SVJETLANA LAZIĆ, oec.
2. BRANIMIR BEŠLIĆ, prof.
 

BIOGRAFIJE:

 

svjetlana

Svjetlana Lazić, rođena je 30.3.1977. godine u Sisku, Republika Hrvatska. Osnovnu školu i srednju Gimnaziju- opći smjer završila je u Sisku. Nakon završetka srednje škole, obrazovanje nastavlja na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu- Visoka poslovna škola smjer komercijalno poslovanje gdje stječe naziv viši ekonomist. Od 2000. godine bila je zaposlena u poduzeću Privreda d.o.o. u Petrinji.

Od 2006.godine bavi se politikom gdje je obnašala dužnost predsjednice Foruma mladih SDP-a u Petrinji do 2008.godine. Gradska organizacija SDP-a prepoznala je njen rad od samih početaka te je 2009. godine izabrana za predsjednicu Gradske organizacije SDP Petrinja.

Radno mjesto zamjenik gradonačelnika Grada Petrinje obnašat će u mandatu od 2013.-2017. godine.


 

beslicBRANIMIR BEŠLIĆ, prof. rođen 17. srpnja 1960. godine, u Banovićima, BiH. Hrvat je i katolik. Oženjen je i otac jednog djeteta. Osnovnu školu je završio u Sisku, srednju u Petrinji te Fakultet političkih znanosti sveučilišta u Zagrebu.
U Domovinski rat uključuje se dragovoljno 1. svibnja 1991. godine i to kao pričuvni policajac pri VI. Policijskoj postaji Petrinja, a kasnije prelazi u HV gdje obavlja niz zapovjednih dužnosti. Prošao je mnoga ratišta, od Peckog, Bresta - Vurota, do Konjske glave i Šestanj brda. Dva puta je lakše ranjen i ima status HRVI 20 % trajno.
Odlikovan je Spomenicom Domovinskog rata, Medaljom „Oluja", Spomenicom domovinske zahvalnosti i Redom hrvatskog pletera. Po činu je pričuvni poručnik HV-a. Od 1. veljače 1994. godine prelazi u Ured za obranu Petrinja na radno mjesto Predstojnika Ureda i ovu je dužnost obnašao do stupanja na mjesto zamjenika gradonačelnika Grada Petrinje u mandatu od 2009. do 2013. godine.