Poziv na provjeru znanja – Viši savjetnik za imovinu i projekte

Pozivi|

... Čitajte više → Poziv na provjeru znanja – Viši savjetnik za imovinu i projekte

Poziv na provjeru znanja – referent za izlazne račune

Pozivi|

... Čitajte više → Poziv na provjeru znanja – referent za izlazne račune

Javni natječaj – viši savjetnik za imovinu i projekte, savjetnik za imovinsko – pravne poslove i viši stručni suradnik za pravne poslove

Pozivi|

... Čitajte više → Javni natječaj – viši savjetnik za imovinu i projekte, savjetnik za imovinsko – pravne poslove i viši stručni suradnik za pravne poslove

Odluka o poništenju javnog natječaja – viši stručni suradnik za gospodarstvo, vježbenik – viši stručni suradnik za koordinaciju projekata, referent -komunalni redar

Odluke, Pozivi|

... Čitajte više → Odluka o poništenju javnog natječaja – viši stručni suradnik za gospodarstvo, vježbenik – viši stručni suradnik za koordinaciju projekata, referent -komunalni redar

Odluka o poništenju dijela javnog natječaja – viši stručni suradnik za pravne poslove (1 izvršitelj/ica)

Odluke, Pozivi|

... Čitajte više → Odluka o poništenju dijela javnog natječaja – viši stručni suradnik za pravne poslove (1 izvršitelj/ica)

Javni natječaj – referent za nabavu

Pozivi|

... Čitajte više → Javni natječaj – referent za nabavu

Javni natječaj – referent za izlazne račune

Pozivi|

... Čitajte više → Javni natječaj – referent za izlazne račune

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za projekte/programe udruga za 2023. godinu

Odluke|

... Čitajte više → Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za projekte/programe udruga za 2023. godinu

Close Search Window