Obavijest o ishodu postupka za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto višeg savjetnika za imovinsko – pravne poslove

Rezultati testiranja|

... Čitajte više → Obavijest o ishodu postupka za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto višeg savjetnika za imovinsko – pravne poslove

Obavijest o ishodu postupka za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto referenta za civilnu zaštitu

Natječaji, Rezultati testiranja|

... Čitajte više → Obavijest o ishodu postupka za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto referenta za civilnu zaštitu

Obavijest o ishodu postupka za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti i imovinu na neodređeno vrijeme

Natječaji, Rezultati testiranja|

... Čitajte više → Obavijest o ishodu postupka za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti i imovinu na neodređeno vrijeme

Obavijest o izboru kandidata

Rezultati testiranja|

... Čitajte više → Obavijest o izboru kandidata

Obavijesti o izboru kandidata

Natječaji, Rezultati testiranja|

... Čitajte više → Obavijesti o izboru kandidata

Obavijest o izboru kandidata

Natječaji, Rezultati testiranja|

... Čitajte više → Obavijest o izboru kandidata

Obavijest o ishodu postupka za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto referenta u Pisarnici

Rezultati testiranja|

... Čitajte više → Obavijest o ishodu postupka za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto referenta u Pisarnici

Javni natječaj radi prijema u službu vježbenika za radno mjesto višeg stručnog suradnika za poslove Gradonačelnika – obavijest o ishodu provjere znanja i sposobnosti

Rezultati testiranja|

REPUBLIKA HRVATSKASISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJAG R A D   P E T R I N J AURED GRADONAČELNIKA... Čitajte više → Javni natječaj radi prijema u službu vježbenika za radno mjesto višeg stručnog suradnika za poslove Gradonačelnika – obavijest o ishodu provjere znanja i sposobnosti

Close Search Window