OBAVIJEST O ISHODU Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Petrinje (izgrađeno građevinsko zemljište i objekti u Luščanima, neizgrađeno građevinsko zemljište u Mošćenici)

Obavijesti o ishodu natječaja|

... Čitajte više → OBAVIJEST O ISHODU Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Petrinje (izgrađeno građevinsko zemljište i objekti u Luščanima, neizgrađeno građevinsko zemljište u Mošćenici)

Obavijest o ishodu postupka

Obavijesti o ishodu natječaja|

... Čitajte više → Obavijest o ishodu postupka

Javni natječaj kupoprodaja objekta u Punatu – Obavijest o ishodu postupka

Obavijesti o ishodu natječaja|

... Čitajte više → Javni natječaj kupoprodaja objekta u Punatu – Obavijest o ishodu postupka

Javni natječaj (prodaja Punat) – Obavijest o ishodu postupka

Obavijesti o ishodu natječaja|

... Čitajte više → Javni natječaj (prodaja Punat) – Obavijest o ishodu postupka

Zakup poslovnog prostora u Petrinji, Milana Nemičića lijevi odvojak II kbr. 2 (Obavijest o ishodu natječaja)

Obavijesti o ishodu natječaja|

... Čitajte više → Zakup poslovnog prostora u Petrinji, Milana Nemičića lijevi odvojak II kbr. 2 (Obavijest o ishodu natječaja)

Obavijest o ishodu natječajnog postupka (prodaja nekretnina u vlasništvu Grada Petrinje)

Obavijesti o ishodu natječaja|

... Čitajte više → Obavijest o ishodu natječajnog postupka (prodaja nekretnina u vlasništvu Grada Petrinje)

Obavijest o ishodu postupka za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto namještenika za pomoćno tehničke poslove – telefonist

Obavijesti o ishodu natječaja|

Grad Petrinja na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama... Čitajte više → Obavijest o ishodu postupka za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto namještenika za pomoćno tehničke poslove – telefonist

Lista izabranih kandidata za javne radove prema programu “Uređenje povijesnih destinacija i biciklističkih ruta u svrhu razvoja turizma i poboljšanja kvalitete življenje”

Obavijesti o ishodu natječaja|

Lista izabranih kandidata:  Katarina Bakrač Dragana Dragaš Ivan Goršić Jovan Jovančević Ljiljana... Čitajte više → Lista izabranih kandidata za javne radove prema programu “Uređenje povijesnih destinacija i biciklističkih ruta u svrhu razvoja turizma i poboljšanja kvalitete življenje”

Close Search Window