—————-

Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Perinja

Prethodno savjetovanje

Dokumentacija

—————–

Izvođenje radova na izgradnji prometnih površina s komunalnom infrastrukturom (vodovod, oborinska i fekalna kanalizacija, javna rasvjeta) i kanalizacije elektroničke komunikacijske mreže u dijelu naselja Slatina u Petrinji

Grad Petrinja, sukladno članku 86. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) planira objaviti otvoreni postupak javne nabave s predmetom nabave: IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI PROMETNIH POVRŠINA S KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM (VODOVOD, OBORINSKA I FEKALNA KANALIZACIJA, JAVNA RASVJETA) I KANALIZACIJE ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE MREŽE U DIJELU NASELJA SLATINA U PETRINJI, evidencijski broj nabave: EMV-6/17

S ciljem što bolje pripreme predmetnog postupka javne nabave i informiranja gospodarskih subjekata o istom, a sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi Grad Petrinja na Internet stranicama www.petrinja.hr objavljuje: opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Sve primjedbe i prijedloge vezane uz objavljenu Dokumentaciju zainteresirani gospodarski subjekti dostavljaju isključivo elektroničkim putem na e-mail adresu: nabava@petrinja.hr.

Naručitelj naglašava kako primjedbe i prijedlozi koji budu pristigli na bilo koji drugi način neće biti razmatrani.

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima sukladno članku 198., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi traje od 03.11.2017. godine do 09.11.2017. godine.

Nakon provedenog savjetovanja Grad Petrinja će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će, a sukladno članku 198., stavku 4. izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na Internet stranicama www.petrinja.hr.

Naručitelj zadržava pravo izmjene objavljene Dokumentacije u bilo kojem dijelu prije objave predmetnog postupka javne nabave.

Prethodno savjetovanje

Dokumentacija


Grad Petrinja, sukladno članku 86. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) planira objaviti otvoreni postupak javne nabave s predmetom nabave: IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI ČETIRI TRAKTORSKA PUTA U ŠUMSKE CESTE U GOSPODARSKOJ JEDINICI ʺPETRINJSKE ŠUMEʺ, evidencijski broj nabave: EMV 1-17.

S ciljem što bolje pripreme predmetnog postupka javne nabave i informiranja gospodarskih subjekata o istom, a sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi Grad Petrinja na Internet stranicama www.petrinja.hr objavljuje: opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Sve primjedbe i prijedloge vezane uz objavljenu Dokumentaciju zainteresirani gospodarski subjekti dostavljaju isključivo elektroničkim putem na e-mail adresu: nabava@petrinja.hr.

Naručitelj naglašava kako primjedbe i prijedlozi koji budu pristigli na bilo koji drugi način neće biti razmatrani.

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima sukladno članku 198., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi traje od 28.10.2017. godine do 02.11.2017. godine.

Nakon provedenog savjetovanja Grad Petrinja će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će, a sukladno članku 198., stavku 4. izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na Internet stranicama www.petrinja.hr.

Naručitelj zadržava pravo izmjene objavljene Dokumentacije u bilo kojem dijelu prije objave predmetnog postupka javne nabave.
Prethodno savjetovanje

Dokumentacija


Poštovani,

Grad Petrinja, sukladno članku 86. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) planira objaviti otvoreni postupak javne nabave s predmetom nabave: IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U POSLOVNOJ ZONI MOŠĆENICA – POLJANA U MOŠĆENICI, evidencijski broj nabave: EMV 3-17.

S ciljem što bolje pripreme predmetnog postupka javne nabave i informiranja gospodarskih subjekata o istom, a sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi Grad Petrinja na Internet stranicama www.petrinja.hr objavljuje: opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Sve primjedbe i prijedloge vezane uz objavljenu Dokumentaciju zainteresirani gospodarski subjekti dostavljaju isključivo elektroničkim putem na e-mail adresu: nabava@petrinja.hr.

Naručitelj naglašava kako primjedbe i prijedlozi koji budu pristigli na bilo koji drugi način neće biti razmatrani.

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima sukladno članku 198., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi traje od 26.07.2017. godine do 06.08.2017. godine.

Nakon provedenog savjetovanja Grad Petrinja će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će, a sukladno članku 198., stavku 4. izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na Internet stranicama www.petrinja.hr.

Naručitelj zadržava pravo izmjene objavljene Dokumentacije u bilo kojem dijelu prije objave predmetnog postupka javne nabave.

Dokumentacija

Close Search Window