2023. godina

2022. godina

2021. godina

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

Izgradnja i opremanje Reciklažnog dvorišta Petrinja

Prethodno savjetovanje:

Dokumentacija:

Izvođenje radova na izgradnji prometnih površina s komunajnom infrastrukturom (vodovod, oborinska i fekalna kanalizacija, javna rasvjeta) i kanalizacije elektroničke komunikacijske mreže u dijelu naselja Slatina u Petrinji

Grad Petrinja, sukladno članku 86. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) planira objaviti otvoreni postupak javne nabave s predmetom nabave: IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI PROMETNIH POVRŠINA S KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM (VODOVOD, OBORINSKA I FEKALNA KANALIZACIJA, JAVNA RASVJETA) I KANALIZACIJE ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE MREŽE U DIJELU NASELJA SLATINA U PETRINJI, evidencijski broj nabave: EMV-6/17

S ciljem što bolje pripreme predmetnog postupka javne nabave i informiranja gospodarskih subjekata o istom, a sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi Grad Petrinja na Internet stranicama www.petrinja.hr objavljuje: opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Sve primjedbe i prijedloge vezane uz objavljenu Dokumentaciju zainteresirani gospodarski subjekti dostavljaju isključivo elektroničkim putem na e-mail adresu: nabava@petrinja.hr.

Naručitelj naglašava kako primjedbe i prijedlozi koji budu pristigli na bilo koji drugi način neće biti razmatrani.

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima sukladno članku 198., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi traje od 03.11.2017. godine do 09.11.2017. godine.

Nakon provedenog savjetovanja Grad Petrinja će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će, a sukladno članku 198., stavku 4. izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na Internet stranicama www.petrinja.hr.

Naručitelj zadržava pravo izmjene objavljene Dokumentacije u bilo kojem dijelu prije objave predmetnog postupka javne nabave.

Prethodno savjetovanje:

Dokumentacija:

Izvođenje radova na rekonstrukciji četiri traktorska puta u šumske ceste u gospodarskoj jedinici “Petrinjske šume” (28.10. – 02.11.2017)

Grad Petrinja, sukladno članku 86. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) planira objaviti otvoreni postupak javne nabave s predmetom nabave: IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI ČETIRI TRAKTORSKA PUTA U ŠUMSKE CESTE U GOSPODARSKOJ JEDINICI ʺPETRINJSKE ŠUMEʺ, evidencijski broj nabave: EMV 1-17.

S ciljem što bolje pripreme predmetnog postupka javne nabave i informiranja gospodarskih subjekata o istom, a sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi Grad Petrinja na Internet stranicama www.petrinja.hr objavljuje: opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Sve primjedbe i prijedloge vezane uz objavljenu Dokumentaciju zainteresirani gospodarski subjekti dostavljaju isključivo elektroničkim putem na e-mail adresu: nabava@petrinja.hr.

Naručitelj naglašava kako primjedbe i prijedlozi koji budu pristigli na bilo koji drugi način neće biti razmatrani.

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima sukladno članku 198., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi traje od 28.10.2017. godine do 02.11.2017. godine.

Nakon provedenog savjetovanja Grad Petrinja će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će, a sukladno članku 198., stavku 4. izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na Internet stranicama www.petrinja.hr.

Naručitelj zadržava pravo izmjene objavljene Dokumentacije u bilo kojem dijelu prije objave predmetnog postupka javne nabave.

Prethodno savjetovanje:

Dokumentacija:

Izvođenje radova na izgradnji komunalne infrastrukture u Poslovnoj zoni Mošćenica – Poljana u Mošćenici (26.07. – 06.08.2017)

Poštovani,

Grad Petrinja, sukladno članku 86. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) planira objaviti otvoreni postupak javne nabave s predmetom nabave: IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U POSLOVNOJ ZONI MOŠĆENICA – POLJANA U MOŠĆENICI, evidencijski broj nabave: EMV 3-17.

S ciljem što bolje pripreme predmetnog postupka javne nabave i informiranja gospodarskih subjekata o istom, a sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi Grad Petrinja na Internet stranicama www.petrinja.hr objavljuje: opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Sve primjedbe i prijedloge vezane uz objavljenu Dokumentaciju zainteresirani gospodarski subjekti dostavljaju isključivo elektroničkim putem na e-mail adresu: nabava@petrinja.hr.

Naručitelj naglašava kako primjedbe i prijedlozi koji budu pristigli na bilo koji drugi način neće biti razmatrani.

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima sukladno članku 198., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi traje od 26.07.2017. godine do 06.08.2017. godine.

Nakon provedenog savjetovanja Grad Petrinja će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će, a sukladno članku 198., stavku 4. izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na Internet stranicama www.petrinja.hr.

Naručitelj zadržava pravo izmjene objavljene Dokumentacije u bilo kojem dijelu prije objave predmetnog postupka javne nabave.

Dokumentacija:

Close Search Window