Završena savjetovanja

14.05.2024. – – Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva
03.06.2024. – II. Izmjene i dopune Programa poticanja gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Petrinje za 2024. godinu
07.03.2024. – Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja I. Izmjena i dopuna Programa poticanja gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Petrinje za 2024. godinu
16.11.2023. – Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju i razvoju civilnog društva Grada Petrinje za 2024. godinu
16.11.2023. – Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Petrinje za 2024. godinu.
16.11.2023. – Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Petrinje za 2024. godinu.
16.11.2023. – Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Programa javnih potreba u sportu Grada Petrinje za 2024. godinu.
13.11.2023. – Nacrt Programa poticanja gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Petrinje za 2024. godinu
26.10.2023. – Obavijest o početku javnog uvida u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Petrinju

 

25.10.2023. – Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Godišnjeg plana upravljanja imovinom Grada Petrinje za 2024. godinu
25.9.2023. – Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Strategije zelene urbane obnove Grada Petrinje
22.9.2023. – Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Petrinje za 2023. godinu
21.9.2023. – Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Petrinje
21.9.2023. – Odluke o Izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Petrinje za 2023. godinu
14.8.2023. – Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima Grada Petrinje
7.6.2023. – Odluku o pripajanju Javne ustanove Centar za šljivu i kesten javnoj ustanovi Pučkom otvorenom učilištu Hrvatski dom Petrinja
7.6.2023. – Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Grada Petrinje

 

27.4.2023. – Odluku o pripajanju Javne ustanove “Centar za šljivu i kesten” javnoj ustanovi Pučkom otvorenom učilištu Hrvatski dom Petrinja
8.3.2023. – JAVNO SAVJETOVANJE O NACRTU ODLUKE O NAČINU OSTVARIVANJA PREDNOSTI PRI UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ PETRINJČICA