Dokumenti i obrasci

Zahtjev za priznavanje prava na prehranu u Pučkoj kuhinji Grada Petrinje
Obrasci za financijsku potporu za novorođenu djecu u 2019. i 2020. godini

PROČELNICA

Ana Aleksić Pezelj, dipl. iur.  

Tel: 044/515-248
E-mail: aleksic-pezelj@petrinja.hr

Close Search Window