Oglasna ploča

18.7.2023. – Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za zakup javne površine za sudjelovanje na manifestaciji „Lovrenčevo 2023.“

 

9.6.2023. – Konačni prijedlog VIII. ID PPUG Petrinja

 

Javna rasprava za VIII. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Petrinje
Javna rasprava o Prijedlogu VII. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Petrinje
Konačni prijedlog VI. izmjena i dopuna GUP-a Petrinje

 

Tekstualni dio

 

Grafički dio

Konačni prijedlog VII. izmjena i dopuna PPUG-a Petrinje

 

Tekstualni dio

 

Grafički dio – Karte 25000

 

Grafički dio – Građevinska područja