Oglasna ploča

Objava lista prioriteta u sklopu javnih poziva za sufinanciranje programa sanacije i obnove pročelja i krovišta građevina na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Petrinje unutar a, b i c zone
Javna rasprava o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Petrinje
Javni poziv za sanaciju i obnovu krovišta građevina na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Petrinje unutar A,B i C zone
Javni poziv za sanaciju i obnovu pročelja građevina na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Petrinje unutar A,B i C zone

PRIVREMENI PROČELNIK

Ivan Begić, dipl. iur.

Tel: 044/515-203
E-mail: ivan.begic@petrinja.hr

Close Search Window