Službeno otvorenje multifunkcionalnog igrališta Uz rijeku Petrinjčicu

U Petrinji je na novouređenom multifunkcionalnom igralištu uz rijeku Petrinjčicu 1. lipnja 2023. održana Javna kampanja promoviranja pristupačnosti javnim površinama te službeno otvorenje igrališta povodom Dana sporta. U svečanom programu je sudjelovalo nekoliko odgojno-obrazovnih skupina Dječjeg vrtića Petrinjčica, učenici  područne škole Češko Selo (OŠ M. Lovraka,),  učenici s teškoćama u razvoju  Osnovne škole D. Tadijanovića … Nastavi čitati Službeno otvorenje multifunkcionalnog igrališta Uz rijeku Petrinjčicu