Dokumenti i obrasci

document-management

Godišnji financijski izvještaj 2016.

Plan aktivnosti za 2017. - DIP dr. Gregurincic

Plan aktivnosti za 2017. - Ured za reviziju dr. Gregurincic

Plan aktivnosti 2014.-2017. - dr. Gregurinčić

Program rada za 2016. - dr. Gregurinčić

Financijski plan za 2016. - dr. Gregurinčić

Izvješće o primljenim donacijama

Pravilnik o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima grada Petrinje

Ispravak Pravilnika o stipendiranju i drugim potporama studentima grada Petrinje

Zahtjev za poticanje izvornih i tradicijskih proizvoda

 

Zahtjev za poticanje kapitalnih ulaganja

 

Zahtjev za poticanje Udruga u poljoprivredi

 

Zahtjev za sufinanciranje ekološke proizvodnje

 

Zahtjev za sufinanciranje nastupa na sajmovima

 

Zahtjev za sufinanciranje osiguranja poljoprivredne proizvodnje

 

Potvrda za Miroslava Gregurinčića
Miroslav Gregurinčić - financijski izvještaj 2015

 Miroslav Gregurinčić - izvješće o primljenim donacijama 1.1.-30.6.2016

Javni poziv za uvid u spis predmeta

 

Natječaj za dodjelu javnih priznanja 2015

 

Natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Petrinje

 

Prijava komunalnog nereda

Sukladno odredbi članka 36. stavak 2. točka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom obveza je Grada uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu. Ukoliko primjetite nepropisno odbačen otpad potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu komunalnog redara Dražena Gravranovića Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. . Prijave se u prvom redu odnose na prijavu divljih odlagališta.

 

Obrazac za poticaje za zapošljavanje

 

Obrazac za poticaje za zapošljavanje

 

07.01.2014. Obrazac za prijavu na razgovor kod gradonačelnika i zamjenika

 

16.12.2013. Popis ugovora zaključenih 2013. godine

 

09.07.2013. Obrasci za odgodu plaćanja i otpis duga za gradska potraživanja

 

 

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE „ZRINSKA GORA – TUROPOLJE" 2012.-2014.

STATUT GRADA PETRINJE

PROSTORNI PLAN GRADA PETRINJE

IZMJENE I DOPUNE GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA PETRINJE

 

 

 


 

gradnja

 

Obrasci i obavijesti Upravnog odjela za prostorno uređenje,graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine

 

ZAHTJEV ZA ISPRAVAK GREŠKE u građevinskoj dozvoli/rješenju o odobrenju za građenje/uporabnoj dozvoli/drugom aktu

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE IZMJENE I ILI DOPUNE RJEŠENJA O UVJETIMA GRAĐENJA
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE IZMJENE RJEŠENJA O UVJETIMA GRAĐENJA POTVRDE GLAVNOG PROJEKTA GRAĐEVINSKE DOZVOLE u vezi s promjenom imena investitora
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE GLAVNOG PROJEKTA
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE PLANA POSEBNIH DIJELOVA GRAĐEVINE
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PRESLIKA GRAĐEVINSKE I UPORABNE DOZVOLE
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O UTVRĐIVANJU GRAĐEVNE ČESTICE
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O UVJETIMA GRAĐENJA
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA ZA GRAĐENJE
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA da se katastarska čestica nalazi ili ne nalazi u građevinskom području
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA O VREMENU GRAĐENJA GRAĐEVINE
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA OBAVIJESTI iz prostorno planske dokumentacije
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA ZA UPORABU
ZAHTJEV ZA OVJERU KONAČNOSTI PRAVOMOĆNOSTI
ZAHTJEV ZA PRODUŽENJE VAŽENJA LOKACIJSKE DOZVOLE
ZAHTJEV ZA PRODUŽENJE VAŽENJA RJEŠENJA O UVJETIMA GRAĐENJA