Uloga mjesne samouprave

Pravo na mjesnu samoupravu zajamčeno je Ustavom RH, a uređeno Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statutom Grada.

Mjesna samouprava definirana je time kao najneposredniji oblik sudjelovanja građana u upravljanju lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.
Što to u svakodnevnom životu jednog građana znači, kako on može utjecati na ono što se zbiva u njegovoj ulici, u njegovom kvartu, naselju?

Odgovor je putem svog mjesnog odbora i izabranih članova u Vijeću mjesnog odbora, a Vijeće mjesnog odbora treba prepoznati probleme na svom području i zajednički sa Gradom utvrditi prioritete vezano primjerice uz razvoj komunalne infrastrukture, prostornog planiranja, kulture i športa, mjera i akcija za zaštitu i unapređenje okoliša te podizanje standarda življenja u cjelini. Isto tako uloga Vijeća mjesnog odbora je da bude pokretač malih komunalnih akcija na svom području i aktivnosti za poboljšanje društvenog života Grada.

Tijela gradske vlasti imaju s druge strane obavezu konzultiranja mjesnih odbora i uvažavanja prijedloga i potreba građana u skladu sa proračunskim mogućnostima i utvrđenim prioritetima.

Izbori za vijeća mjesnih odbora održani su 27. listopada 2019. godine.

Gradske četvrti

Mjesni odbori

Close Search Window