Geografski informacijski sustav (GIS) je sustav za upravljanje prostornim podacima i osobinama pridruženih njima.

U najstrožem smislu to je računalni sustav sposoban za integriranje, spremanje,uređivanje, analiziranje i prikazivanje geografskih informacija.

U općenitijem smislu GIS je oruđe “pametne karte” koje dopušta korisnicima stvaranje interaktivnih upitnika (istraživanja koja stvara korisnik), analiziranje prostornih informacija i uređivanje podataka.

Close Search Window