Poziv na provjeru znanja – referent – komunalni redar

Pozivi|

... Čitajte više → Poziv na provjeru znanja – referent – komunalni redar

Poziv na provjeru znanja – viši stručni suradnik za pravne poslove

Pozivi|

... Čitajte više → Poziv na provjeru znanja – viši stručni suradnik za pravne poslove

Javni natječaj – viši stručni suradnik za kulturnu baštinu, referent – komunalni redar, viši referent – prometni i komunalni redar

Pozivi|

... Čitajte više → Javni natječaj – viši stručni suradnik za kulturnu baštinu, referent – komunalni redar, viši referent – prometni i komunalni redar

Javni natječaj radi kupoprodaje nekretnina u vlasništvu Grada Petrinje (4 nekretnine)

Pozivi|

... Čitajte više → Javni natječaj radi kupoprodaje nekretnina u vlasništvu Grada Petrinje (4 nekretnine)

Poziv na provjeru znanja – Viši savjetnik za imovinu i projekte

Pozivi|

... Čitajte više → Poziv na provjeru znanja – Viši savjetnik za imovinu i projekte

Poziv na provjeru znanja – referent za izlazne račune

Pozivi|

... Čitajte više → Poziv na provjeru znanja – referent za izlazne račune

Javni natječaj – viši savjetnik za imovinu i projekte, savjetnik za imovinsko – pravne poslove i viši stručni suradnik za pravne poslove

Pozivi|

... Čitajte više → Javni natječaj – viši savjetnik za imovinu i projekte, savjetnik za imovinsko – pravne poslove i viši stručni suradnik za pravne poslove

Odluka o poništenju javnog natječaja – viši stručni suradnik za gospodarstvo, vježbenik – viši stručni suradnik za koordinaciju projekata, referent -komunalni redar

Odluke, Pozivi|

... Čitajte više → Odluka o poništenju javnog natječaja – viši stručni suradnik za gospodarstvo, vježbenik – viši stručni suradnik za koordinaciju projekata, referent -komunalni redar

Close Search Window