JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA PETRINJE (CENTAR NOVOG ŽIVOTA)

Pozivi|

... Čitajte više → JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA PETRINJE (CENTAR NOVOG ŽIVOTA)

Javni natječaj za prijem vježbenika

Pozivi|

... Čitajte više → Javni natječaj za prijem vježbenika

Javni natječaj za prijem službenika – Viši stručni suradnik za računovodstvo

Pozivi|

... Čitajte više → Javni natječaj za prijem službenika – Viši stručni suradnik za računovodstvo

Javni natječaj za prijem službenika – Viši savjetnik za imovinsko–pravne poslove

Pozivi|

... Čitajte više → Javni natječaj za prijem službenika – Viši savjetnik za imovinsko–pravne poslove

Javni natječaj za prijem vježbenika

Pozivi|

... Čitajte više → Javni natječaj za prijem vježbenika

Javni natječaj za prijem vježbenika

Pozivi|

... Čitajte više → Javni natječaj za prijem vježbenika

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU GRADA PETRINJE (K.o. Luščani)

Pozivi|

... Čitajte više → JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU GRADA PETRINJE (K.o. Luščani)

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA PETRINJE (neizgrađena građevinska zemljišta u Petrinji)

Pozivi|

... Čitajte više → JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA PETRINJE (neizgrađena građevinska zemljišta u Petrinji)

Close Search Window