Savjetovanja u tijeku

25.9.2023. – Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Strategije zelene urbane obnove Grada Petrinje
22.9.2023. – Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Petrinje za 2023. godinu
21.9.2023. – Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Petrinje
21.9.2023. – Odluke o Izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Petrinje za 2023. godinu
8.3.2023. – JAVNO SAVJETOVANJE O NACRTU ODLUKE O NAČINU OSTVARIVANJA PREDNOSTI PRI UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ PETRINJČICA
4.11.2022. – Nacrt prijedloga Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Petrinje za 2023. godinu
4.11.2022. – Nacrt prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Petrinje za 2023. godinu
Close Search Window