Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Petrinje za razdoblje 01.01. – 30.06.2020. godine

Odluke|

... Čitajte više → Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Petrinje za razdoblje 01.01. – 30.06.2020. godine

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Petrinje

Odluke|

... Čitajte više → Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Petrinje

Odluka i tekst javnog natječaja za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Petrinje

Odluke|

... Čitajte više → Odluka i tekst javnog natječaja za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Petrinje

Odluka o raspodjeli sredstava za projekte i programe za gradske manifestacije u 2020. godini

Odluke|

... Čitajte više → Odluka o raspodjeli sredstava za projekte i programe za gradske manifestacije u 2020. godini

Odluka o raspodjeli sredstava za projekte i programe za gradske manifestacije u 2020. godini

Odluke|

... Čitajte više → Odluka o raspodjeli sredstava za projekte i programe za gradske manifestacije u 2020. godini

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za projekte i programe udruga za 2020. god.

Odluke|

... Čitajte više → Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za projekte i programe udruga za 2020. god.

Odluka i tekst javnog natječaja o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Petrinje

Odluke|

... Čitajte više → Odluka i tekst javnog natječaja o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Petrinje

Odluka o poticanju poljoprivrede 2020

Odluke|

... Čitajte više → Odluka o poticanju poljoprivrede 2020

Close Search Window