Godišnji plan upravljanja imovinom 2023.

Odluke|

... Čitajte više → Godišnji plan upravljanja imovinom 2023.

Odluka o dopuni Odluke o raspodjeli financijskih sredstava za projekte i programe udruga za 2022. godinu iz nadležnosti Upravnog odjela za društvene djelatnosti i imovinu Grada Petrinje

Natječaji, Odluke|

... Čitajte više → Odluka o dopuni Odluke o raspodjeli financijskih sredstava za projekte i programe udruga za 2022. godinu iz nadležnosti Upravnog odjela za društvene djelatnosti i imovinu Grada Petrinje

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za projekte i programe udruga za 2022. godinu iz nadležnosti Upravnog odjela za društvene djelatnosti i imovinu Grada Petrinje

Odluke, Vijesti|

... Čitajte više → Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za projekte i programe udruga za 2022. godinu iz nadležnosti Upravnog odjela za društvene djelatnosti i imovinu Grada Petrinje

Odluka o dodjeli drvnog materijala za ponovnu uporabu

Odluke|

... Čitajte više → Odluka o dodjeli drvnog materijala za ponovnu uporabu

Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Petrinje za razdoblje 01.01. – 30.06.2020. godine

Odluke|

... Čitajte više → Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Petrinje za razdoblje 01.01. – 30.06.2020. godine

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Petrinje

Odluke|

... Čitajte više → Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Petrinje

Odluka i tekst javnog natječaja za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Petrinje

Odluke|

... Čitajte više → Odluka i tekst javnog natječaja za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Petrinje

Odluka o raspodjeli sredstava za projekte i programe za gradske manifestacije u 2020. godini

Odluke|

... Čitajte više → Odluka o raspodjeli sredstava za projekte i programe za gradske manifestacije u 2020. godini

Close Search Window