Izvješće o javnoj raspravi, o izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana i Prostornog plana uređenja Grada Petrinje

Službena Petrinja, Vijesti|

... Čitajte više → Izvješće o javnoj raspravi, o izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana i Prostornog plana uređenja Grada Petrinje

Javni poziv za podnošenje prijave za korištenje kućica na manifestaciji “Domaća hrana na lokalnom stolu 2021. godine”

Natječaji, Pozivi|

... Čitajte više → Javni poziv za podnošenje prijave za korištenje kućica na manifestaciji “Domaća hrana na lokalnom stolu 2021. godine”

Odluka o dodjeli keramičkog materijala korisnicima čiji su objekti stradali u potresiima na području Grada Petrinje

Informacije, Službena Petrinja, Vijesti|

... Čitajte više → Odluka o dodjeli keramičkog materijala korisnicima čiji su objekti stradali u potresiima na području Grada Petrinje

Odluka o određivanju kriterija pri podjeli toplih obroka građanima

Informacije, Službena Petrinja, Vijesti|

... Čitajte više → Odluka o određivanju kriterija pri podjeli toplih obroka građanima

Rezultati dopunskog izbora članova Gradskog vijeća Grada Petrinje

Gradsko vijeće, Vijesti|

... Čitajte više → Rezultati dopunskog izbora članova Gradskog vijeća Grada Petrinje

Najava poziva Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji – 2. faza

Intervencijski plan, Vijesti|

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije najavljuje da će u prvoj polovici listopada 2021.... Čitajte više → Najava poziva Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji – 2. faza

Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Petrinje i njihove zamjenike za mandatno razdoblje 2021. – 2024.

Natječaji, Pozivi|

... Čitajte više → Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Petrinje i njihove zamjenike za mandatno razdoblje 2021. – 2024.

Prodaja 2 službena vozila Grada Petrinje (Obavijest o ishodu javnog natječaja)

Natječaji, Obavijesti o ishodu natječaja|

... Čitajte više → Prodaja 2 službena vozila Grada Petrinje (Obavijest o ishodu javnog natječaja)

Close Search Window