Predsjednici Vijeća gradskih četvrti i Vijeća mjesnih odbora

ZA GRADSKE ČETVRTI

1.

Gradska četvrt Petrinja I. jugo-zapad

Marija Vuković

098/165-99 61

m.vukovic1962@gmail.com

2.

Gradska četvrt Petrinja II. centar

Marin Čakarić, prof.

095/805 – 4908

marin.cakaric@gmail.com

3.

Gradska četvrt Petrinja III.

Stipe Milas

099/787-4092

stipemilaslukin@gmail.com

4.

Gradska četvrt Petrinja IV. Češko selo (Češko selo, Kolonija, Slatina)

Ankica Krnjajić Magdić

091/516-3573

a.k.magdic@gmail.com

ZA MJESNE ODBORE

1.

MO Brest Pokupski

Željko Hrnčević

098/9633-775

hrncevic.zeljko@gmail.com

2.


MO Mala Gorica

Mladen Marijašević

091/182-2644

mladen.marijasevic@gmail.com

3.

MO Dumače – Nebojan (Dumače, Nebojan, Novi Farkašić)

Josip Aberlić

099/736- 4304

josip.aberlic@gmail.com

4.


MO Mokrice (Donje Mokrice, Gornje Mokrice, Međurače, Srednje Mokrice)

Tomislav Mitar

mitar.tomislav@gmail.com

5.

MO Glinska Poljana – Slana – Vratečko (Glinska Poljana, Slana, Vratečko

Višnja Jerman

099/406-2781

jerman.visnja1@gmail.com

6.

MO Gore

Igor Hodalj

091/589-7442

7.

MO Strašnik

Dragan Stanić

098/966-0409

8.

MO Sibić

Josip Likević

044/515 – 200

info@petrinja.hr

9.

MO Graberje

Tihomir Bunjan

098/928-4439

mjesni.odbor.graberje@gmail.com

10.

MO Župić

Goran Validžija

091/972-6789

gvalid@gmail.com

11.

MO Križ – Cepeliš (Križ Hrastovački, Cepeliš)

Petra Pucović

petrapucovic6@gmail.com

12.

MO Pecki

Zlatko Abramović

098/261-794

13.

MO Bačuga – Grabovac (Donja Bačuga, Gornja Bačuga, Grabovac Banski, Veliki Šušnjar)

Jelenko Radmanović

099/886-4043

jelenko.radmanovic50@gmail.com

14.

MO Luščani

Zora Krivokuća

098/179-6426

zorakrivokuca294@gmail.com

15.

MO Hrastovica

Mladen Korečić

098/642-880

vmo.hrastovica@gmail.com

16.


MO Budičina

044/515 – 200

info@petrinja.hr

17.

MO Taborište

Robert Brkanac

095/905-9341

robi.robi.1308@gmail.com

18.

MO Jabukovac (Jabukovac, Tremušnjak, Dodoši, Mačkovo Selo, Miočinovići, Donja Mlinoga i Klinac)

Radomir Krajčinović

098/413-634

rkrajcinovic@gmail.com

19.

MO Dragotinci – Kraljevčani (Dragotinci, Kraljevčani)

Marijan Vujnović

098/170-8894

20.

MO Čuntić – Prnjavor Čuntićki (Čuntić, Hrvatski Čuntić, Prnjavor Čuntićki)

Ivan Radošević

097/738-8824

ivan.radosevic91@gmail.com

21.

MO Blinja – Moštanica (Blinja, Bijelnik, Stražbenica, Deanovići, Moštanica i Petkovac)

Dario Bjelanović

092/268-3889

dbjelanovic@gmail.com

22.

MO Novo Selište

Robert Polanščak

098/357-187

robertpolan100@gmail.com

23.

MO Nova Drenčina

Mladen Škrinjar

095/199-5001

24.

MO Moščenica

Darko Lipovac

099/603-4519

moscenica0505@gmail.com

25.

MO Begovići (Begovići, Gornja Pastuša, Donja Pastuša, Jošavica i Gornja Mlinoga)Tihomir Žilić

098/553-703

tihomir.zilic@gmail.com

Close Search Window