PETRA
   2051

PETRA

Petrinjska razvojna agencija - PETRA d.o.o. osnovana je 2009. godine sa ciljem poticanja lokalnog gospodarskog razvoja i od tada stručnim i učinkovitim radom pomaže javnim ustanovama, trgovačkim društvima, te nevladinim udrugama i poduzetnicima sa područja Grada Petrinje u realizaciji poslovnih projekata. Temeljem Odluke Skupštine nad trgovačkim društvom Petrinjska razvojna agencija PETRA d.o.o. krajem 2015. godine pokrenut je postupak likvidacije trgovačkog društva u cilju nastavka poslovanja u obliku javne ustanove pod nazivom PETRA – Petrinjska razvojna agencija.

PETRA – Petrinjska razvojna agencija obavlja sljedeće djelatnosti:

 • pružanje tehničke i savjetodavne potpore u programima međunarodne i regionalne suradnje,
 • razmjena informacija u svrhu lokalnog razvoja,
 • stvaranje lokalnih, prekograničnih i međunarodnih mreža,
 • promocija lokalnog područja,
 • potpora razvojnim programima uključujući i javno - privatna partnerstva, direktne investicije i joint - venture inicijative,
 • izgrađivanje institucionalnih kapaciteta,
 • pružanje tehničke pomoći lokalnim vlastima u izradi projektnih prijedloga za financiranje kroz nacionalne i EU fondove,
 • nadzor i evaluacija nad provedbom projekata,
 • izrada studija izvodljivosti, poslovnih planova i investicijskih studija,
 • provođenje edukativnih programa,
 • izrada sektorskih i drugih studija, gospodarskih i drugih projekata,
 • promidžba gospodarskih interesa,
 • istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mijenja,
 • gospodarenje poslovnim zonama, tehnološkim parkovima i poslovnim inkubatorima,
 • organiziranje sajmova, izložbi, konferencija,
 • priprema poduzetnika za primjenu standarda i normativa.

Do sada je PETRA d.o.o. pružala pomoć u pripremi i provedbi mnogobrojnih razvojnih projekata za korisnike sa gradskog područja. Uspješno su izrađeni projektni prijedlozi za Grad Petrinju i brojne gradske ustanove i tvrtke, te poduzetnike i udruge. Sama agencija djeluje na adresi Ulica braće Hanžek 19 u Petrinji. Sve potrebne informacije mogu se dobiti osobnim dolaskom u ured ili upitom na info@petra.com.hr.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr