Gospodarstvo danas

vizijaGrad svjetski poznate mesne industrije izuzetno dobro prometno povezan, razvijenog stočarstva i voćarstva.

Financijski i poduzetnički regionalni centar s višestoljetnom tradicijom u obrazovanju koji promiče kulturne i sportske vrijednosti.
Suvremeni srednjoeuropski grad s razvijenim gospodarstvom okružen životno perspektivnim ruralnim prostorom očuvane prirode.
Grad zadovoljnih ljudi, poželjan za življenje, s otklonjenim posljedicama rata, razvijenog civilnog društva s težnjom da postane regionalni centar kulture i obrazovanja.
Grad srednjoeuropskih, kulturnih i urbanih vrijednosti, oslonjen na industrijsku tradiciju Gavrilovića, ciglarstvo i preradu drveta u okruženju naslonjen na ekoločki očuvane prirodne resurse, razvijenu poljoprivredu (stočarstvo, vinogradarstvo, voćarstvo, povrtlarstvo) i turističko-ugostiteljsku ponudu baziranu na prirodnim ljepotama.
Grad razvijenog školstva, sporta, kulture s građanima solidnih materijalnih i duhovnih vrijednosti.
Bitne činjenice iznikle iz gore navedenog poslužile su za zajedničku izjavu o viziji, a trebalo je obratiti pozornost na: - poduzetnički centar razvijenog prepoznatljivog gospodarstva i školstva - organiziranu i orijentiranu poljoprivredu - turističke i sportske potencijale.

GRAD PETRINJA - SUVREMENO UREĐEN SREDNJOEUROPSKI KULTURNI, SPORTSKI, TURISTIČKI I PODUZETNIČKI CENTAR OBRAZOVANIH LJUDI S RAZVIJENIM GOSPODARSTVOM I PREPOZNATLJIVOM POLJOPRIVREDNOM PROIZVODNJOM U EKOLOŠKOM OKRUŽENJU.