prof. dr. sc. Ivan Prskalo

Ivan Prskalo rođen je 15. lipnja 1959. godine. 11. prosinca 2009. godine izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u području društvenih znanosti, polje kineziologija. U trajno zvanje redovitog profesora društvenih znanosti, polje kineziologija grane sistematska kineziologija i kineziološka edukacija izabran je 19. svibnja 2016. godine na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje predaje više predmeta u ovim znanstvenim granama. Predaje na više doktorskih studija u zemlji i inozemstvu. U dva mandata izabrani je dekan Fakulteta (2012/13.-2017/18. akademske godine). Pored toga je obnašao dužnosti predstojnika katedre, pročelnika odsjeka, prodekana, voditelja doktorskog studija, te u dva mandata dekana na Visokoj učiteljskoj školi u Petrinji gdje je bio njen prvi izabrani dekan. Kao član Senata Sveučilišta u Zagrebu, član je izbornog povjerenstva za izbor rektora Sveučilišta u Zagrebu. Predsjednik je Upravnog vijeća Studentskog centra Sisak Sveučilišta u Zagrebu u drugom uzastopnom mandatu. Član je Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje i Nacionalne skupine za praćenje Bolonjskog procesa od 2005.do 2007. Član Ekspertne radne skupine za provedbu reforme kurikula. Posebni savjetnik rektora Sveučilišta u Zagrebu za organizaciju, praćenje i koordinaciju nastavničkih studija na Sveučilištu. U veljači 2021. godine, Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj imenuje ga potpredsjednikom za visoko obrazovanje Matičnog odbora: za područje društvenih znanosti – polje pedagogije, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, logopedije i kineziologije.
prskalo

Član je uredništva međunarodnog časopisa Kinesiology, a od 2011. do 2019. godine glavni je urednik međunarodnog znanstvenog časopisa „Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje“. Istraživač je na mnogim projektima financiranim od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, a voditelj je projekta Kineziološka edukacija u predškolskom odgoju i primarnom obrazovanju. Dobitnik je zahvalnice sa zlatnom značkom Hrvatskog kineziološkog saveza za 2009. godinu za uspješan dugogodišnji rad. Godine 2013. u Bratislavi je dobitnik Thulinove nagrade (Thulin Award) FIEP-a Europe za izniman doprinos razvoju tjelesnog odgoja i obrazovanja na nacionalnoj i europskoj razini. Objavio je preko 170 znanstvenih i stručnih radova, deset autorskih knjiga od kojih dva sveučilišna udžbenika na hrvatskom od kojih jedna i na engleskom jeziku te 15 uredničkih knjiga.

Član je i predsjednik Hrvatska udruga kinezioloških metodičara, član suda časti Hrvatskog kineziološkog saveza, član predsjedništva Akademije odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske. Izabran je za predsjednika Sekcija za metodiku FIEP-a Europe, član Znanstvenog vijeća za obrazovanje i školstvo HAZU-a, te redoviti član Hrvatskog društva za znanost i umjetnost. Prvi je predsjednik Općinskog odbora Hrvatske demokratske zajednice Centar Sarajevo, glasnogovornik Gradskog odbora Hrvatske demokratske zajednice Sarajevo. U 2002. godini predsjednik je Upravnog vijeća Specijalne bolnice za kronične bolesti Petrinja, a bio je i je gradski vijećnik Grada Petrinje.

Oženjen je, ima troje djece i dvoje unučadi.

 

 

Comments are closed.

Close Search Window