Gradsko vijeće, Informacije, Službena Petrinja, Vijesti|

U četvrtak, 9.prosinca 2021. održana je 5. sjednica Gradskog vijeća grada Petrinje na kojoj su usvojene sljedeće točke

01. Izvješće Mandatne komisije

03. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o radu Savjeta mladih Grada Petrinje za 2020. godinu

04. Izbor Savjeta mladih Grada Petrinje

05. Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za financije i proračun

06. Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru članova Odbora za urbanizam

07. Prijedlog Odluke izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Petrinje

08. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa rada i Financijskog plana POU Hrvatski dom Petrinja za 2022. godinu

09. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice Petrinja za 2022. godinu

10. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada za pedagošku godinu 2021./2022. i Financijskog plana Dječjeg vrtića Petrinjčica Petrinja za 2022. godinu

11. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa rada i Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Grada Petrinje za 2022. godinu

12. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa rada i Financijskog plana Vatrogasne zajednice Grada Petrinje za 2022. godinu

13. Prijedlog Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju i razvoju civilnog društva Grada Petrinje za 2022. godinu

14. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Petrinje za 2022. godinu

15. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Petrinje za 2022. godinu

16. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Petrinje za 2022. godinu

17. Prijedlog Odluke o financijskoj potpori za novorođenu djecu u 2022. godini

18. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Petrinje za 2022. godinu

19. Prijedlog Odluke o određivanju deficitarnih zanimanja za akademsku 2021/2022. godinu

24. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana rada i Financijskog plana Javne ustanove PETRA – Petrinjske razvojne agencije za 2022. godinu i Projekcije plana za 2023. i 2024. godinu

25. Prijedlog Programa poticanja gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Petrinje za 2022. godinu

26. Prijedlog Plana utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Grada Petrinje u 2022. godini

27. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu

28. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Petrinje

29. Prijedlog Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Petrinjeza 2022.godinu

30. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Petrinje za 2022. godinu

31. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana rada Privrede d.o.o. Petrinja za 2022. godinu (dio koji se financira iz gradskog proračuna)

32. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana rada komunalnih i drugih djelatnosti na području Grada Petrinje komunalnog poduzeća Komunalac Petrinja d.o.o. Petrinja za 2022. godinu

33. Prijedlog Programa rada i Financijskog plana Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Petrinje za 2022. godinu

34. Prijedlog Programa rada i Financijskog plana Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Petrinje za 2022. godinu

35. Prijedlog Programa utroška sredstava doprinosa za šume za 2022. godinu

36. Prijedlog Odluke o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih godina

37. Prijedlog Proračuna Grada Petrinje za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu

38. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Petrinje za 2022. godinu

39. Prijedlog Odluke o usvajanju izvješća o javnom savjetovanju u postupku donošenja Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Petrinje

40. Prijedlog Zaključka o usvajanju informacije o dvogodišnjoj izmjeni Intervencijskog plana Grada Petrinje

41. Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi (nerazvrstana cesta).

Točke dnevnog reda koje nisu prošle i poslane su na doradu su sljedeće;

20. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa rada i Financijskog plana Javne ustanove Centar za šljivu i kesten za 2022. godinu

21. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana i Programa rada i Financijskog plana Turističke zajednice Grada Petrinje za 2022. godinu

22. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana rada trgovačkog društva Poslovne zone Petrinja d.o.o. za 2022. godinu

23. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa održavanja gradske imovine trgovačkog društva Poslovne zone Petrinja d.o.o. u 2022. godini.Točka dnevnog reda koja je skinuta i o kojoj se nije raspravljalo;

42. Prijedlog Odluke o imenovanju mosta na rijeci Petrinjčici.

Comments are closed.

Close Search Window