Gradsko vijeće, Informiranje, Službena Petrinja, Uncategorized, Vijesti|

U petak 8. prosinca 2023. godine u Društvenom domu Stjepan Radić u Hrastovici održana je 27. sjednica Gradskog vijeća Grada Petrinje. Nakon utvrđivanja kvoruma dvije točke su povučene s dnevnog reda, a na aktualnom satu su vijećnici postavili željena pitanja gradonačelnici, gradskoj upravi i ustanovama. Uslijedila je rasparava o točkama dnevnog reda, a vijećnici su usvojili sve presložene točke.

Tako je usvojen Plan djelovanja Grada Petrinje u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu, Prijedlog Programa poticanja gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Petrinje za 2024. godinu. Prihvatilo je i informaciju usvajanju Programa zaštite divljači na području Grada Petrinje za razdoblje od 1. travnja 2023. do 31. ožujka 2033. godine.

Gradsko vijeće dalo je i prethodnu suglasnost na Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Petrinjčica, Prijedlog pravilnika o radu Dv Petrinjčica te Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu,llaćama,naknadama plaća i ostalim materijalnim pravima radnika u DV Petrinjčica.

Zbog usklađenja s novim zakonskim propisima u sklopu porezne reforme, Gradsko vijeće donijelo je Odluku o porezima Grada Petrinje te Odluku o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Petrinje. Kako je istaknula pročelnica za financije ni u jednoj kategoriji poreza koje su u nadležnosti gradova nismo predlagali povećanja, osim simboličnog zaokruživanja na kategoriji porez na kuće za odmor.Vijećnici su s 13 glasova za i tri suzdržana glasa podržali kratkoročno zaduženje Grada Petrinje (1,3 milijuna eura na godinu dana) u svrhu premošćivanja jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza. Usvojen je i Proračun Grada Petrinje za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu, Prijedlog Odluke o izvršenju Proracuna Grada Petrinje za 2024. godinu i Odluka o donošenju Višegodišnjeg plana uravnoteženja Proračuna Grada Petrinje.

Jedna od značajnijih dokumenata koji su vijećnici na ovoj sjednici usvojili je Odluka o uvođenju i korištenju sustava videonadzora na javnim površinama na području Grada Petrinje.

Ostali akti koje je Gradsko vijeće usvojilo na 27. sjednici:- Program javnih potreba u kulturi Grada Petrinje za 2024. godinu- Program javnih potreba u odgoju,obrazovanju i razvoju civilnog društva Grada Petrinje za 2024. godinu- Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Petrinje za 2024. godinu- Program javnih potreba u sportu Grada Petrinje za 2024. godinu- Analiza sustava civilne zaštite na području Grada Petrinje za 2023. godinu- Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Petrinje za 2024. godinu- Plan utroška sredstava od lrodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasnistvu na području Grada Petrinje za 2024. godinu- Odluka o usvajanju Plana rada Privrede d.o.o. Petrinja za 2024. godinu- Odluka o usvajanju Plana rada komunalnih i drugih djelatnosti na području Grada Petrinje komunalnog poduzeća Komunalac Petrinja d.o.o. za 2024. godinu- Odluka o usvajanju Plana i programa Savjeta mladih Grada Petrinje za 2024. godinu- Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2024. godinu- Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Petrinje za 2024. godinu- Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Petrinje za 2024. godinu- Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu.

Comments are closed.

Close Search Window