Gradsko vijeće, Informiranje, Službena Petrinja, Vijesti|

Gradsko vijeće Grada Petrinje održalo je u srijedu 14. veljače 2024. godine svoju 28.  sjednicu, s dnevnim redom od 12 točaka. Na početku sjednice vijećnici su usvojili skraćeni Zapisnik s 27. sjednice te primili na znanje Izvješće Mandatne komisije o stavljanju mandata vijećnika  i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Gradskog vijeća. Naime vijećnik Tihomir Bunjan stavlja svoj mandat u mirovanje, a umjesto njega dužnost gradskog vijećnika preuzima Damir Knežić koji je i položio svečanu prisegu.

Sjednica je nastavljena Aktualnim satom na kojem su vijećnici postavili pitanja koja smatraju značajnim za aktualnu situaciju u gradu, između ostalog pitanje o čistoći grada unatoč velikom broju gradilišta za što je odgovor tražio vijećnik Danko Vuić. Gradonačelnica je naglasila kako su Grad i gradska poduzeća svjesni situacije te sve službe nastojati održavati adekvatnu čistoći prometnica radi sigurnosti.

Vijećnicu Adrijanu Nenadić zanimalo je u kojoj je fazi izrada Programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem na području Grada Petrinje. Privremena pročelnica Kata Rupčić pojasnila je kako je ovaj tjedan zaprimljena prethodna suglasnost nadležnog ministarstva te je idući korak slanje Prijedloga Gradskom vijeću na usvajanje.

Vijećnica Ljiljana Sigur upitala je kada je na redu sanacija Ulice Gromova, a gradonačelnica je pojasnila kako je dokumentacija spremna te kako je, obzirom na radove na brojnim drugim prometnicama, potrebno uskladiti sve kako bi se stvorili uvjeti za adekvatno preusmjeravanje prometa s Ulice Gromova i mogla započeti njezina sanacija.

Kada se očekuje završetak radova na zgradi gradske „Munjare“ i koja će biti njezina namjena pitala je vijećnica Ivana Roksa . Pročelnica Aleksić Pezelj  iznijela je trenutnu situaciju s predmetnom građevinom napomenuvši kako su radovi s 5. veljače završeni, a trenutno je u tijeku otklanjanje manjih nedostataka koji su utvrđeni prvim pregledom. Za tri tjedna se očekuje završno izvješće nadzornog inženjera. To će biti multimedijski prostor s kafićem. Zgradom će upravljati Poslovne zone, a prostor  će nakon preuzimanja građevine biti na raspolaganju svim gradskim institucijama, KUD-ovima i udrugama. Vijećnicu Roksu zanimalo je i hoće li u Prvoj osnovnoj školi nakon početka nastave u novoj zgradi biti omogućen i produženi boravak te kada se to može očekivati. Gradonačelnica je naglasila kako isto nije u nadležnosti Grada, ali je imajući u vidu zainteresiranost roditelja, Grad Petrinja na vrijeme osigurao financijska sredstva za isto te da ukoliko u ovom trenutku nije organiziran Grad nije taj koji je prepreka. Vijećnik Groza koji je i ravnatelj Prve osnovne škole pristao je dopuniti odgovor te pojasnio kako je potrebno ispuniti tehničke uvjete što se odnosi na opremu i ostalo potrebno osoblje. Suglasnost nadležnog ministarstva za dodatno osoblje još nije zaprimljena iako je poslana i prije dobivanja uporabne dozvole.

Vijećnik Krovinović postavio je pitanje vezano za troškove proslave 67. rođendana DV Petrinjčica te molio ravnateljicu da pojasni troškove.

Vijećnika Bužanića zanimalo je na koji način će se riješiti problem ograničenje brzine u Gajevoj i ostalim prometnicama u gradu. Privremena pročelnica Kaurin pojasnila je kako se Grad  prijavio na poziv i osigurao sredstva za „ležeće policajce“  od kojih će jedan biti i u Gajevoj ulici kod spoja s pristupnom cestom prema novoj Srednjoj školi, a izvođenje radova je već u tijeku. Podsjetila je i kako u suradnji s PP Petrinja stižu kamere za nadzor brzine u Gupčevoj i Radićevoj ulici.

Vijećnik Lipovac pitao je o radovima na Centru za mlade obzirom da je najavljeni rok od deset mjeseci za obnovu protekao i kad bi Centar za mlade trebao biti gotov. Pročelnica Aleksić Pezelj pojasnila je kako za obnovu Centra za mlade postoji ugovor u dva dijela, jedan za konstrukcijsku obnovu koja se financirala iz Fonda solidarnosti i drugi za cjelovitu obnovu. Rokovi su produženi što zbog vremena, što zbog izmjene projektne dokumentacije. Zadnji postavljeni rok je početak svibnja ove godine.

Vijećnica Ankicu Krnjajić Magdić zatražila je više informacija o radovima asfaltiranja koji se provode u naselju Slatina. Privremena pročelnica Kaurin pojasnila je kako se na Slatini asfaltiraj sedam ulica ukupne duljine od 3200 metara te će se izgraditi i 430 metara nogostupa, a radovi bi trebali biti gotovi kroz mjesec i pol dana.

Vijećnik Matej Križanić pitao je gradonačelnicu Komes gdje se planira graditi privremeno naselje s mobilnim visokoenergetskim kućicama koje je kroz medije najavio državni tajnik za obnovu Domagoj Orlić. Gradonačelnica je pojasnila kako se radi o privremenom stambenom zbrinjavanju u kućicama koje bi trebale biti smještene na Sajmištu gdje je bilo kontejnersko naselje, a iz razloga jer tamo postoje svi potrebni priključci. Dodala je kako se kućice neće koristiti samo za izvanredno stambeno zbrinjavanje stradalnika od potresa, nego i za redovno stambeno zbrinjavanje.

Vijećnica Svjetlana Lazić tražila je pojašnjenje troškova koje je DV Petrinjčica isplatila tvrtki Mirkomare. Koje sve usluge su plaćene spomenutoj tvrtki pojasnila je ravnateljica vrtića Jasna Mikulić dok je gradonačelnica istaknula kako smatra opravdanim da se angažira vanjska tvrtka za obavljanje poslova, konkretno u ovom primjeru, poslove računovodstva, obzirom je šefica računovodstva na dugotrajnom bolovanju. Također poručuje kako rade na tome da za vrtić pronađu novu čelnu osobu računovodstva, bez obzira na dugotrajno bolovanje postojeće šefice.

Nakon Aktualnog sata vijećnici su usvojili Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Petrinje kojom će povećava broj upravnih tijela s pet na šest. Nakon rasprave o prijedlogu povećanja cijene odvoza komunalnog otpada vijećnici oporbe napustili su sjednicu te se sjednica, zbog nepostojanja kvoruma nije nastavila. Nastavak sjednice održat će se u roku osam dana.

Comments are closed.

Close Search Window