Gradsko vijeće, Službena Petrinja, Vijesti|

U Maloj dvorani Hrvatskog doma 14. srpnja 2020. uz pridržavanje svih epidemioloških mjera, održana je 37. sjednica Gradskog vijeća Grada Petrinje. Nakon usvajanja skraćenih zapisnika s 34., 35. i 36. sjednice Gradskog vijeća i Aktualnog sata usvojene su sljedeće točke dnevnog reda:

04. Razmatranje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Petrinje za razdoblje 01. srpnja – 31. prosinca 2019. godine

05. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg financijskog izvještaja komunalnog trgovačkog društva Komunalac Petrinja d.o.o. Petrinja za 2019. godinu

06. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o radu Savjeta mladih Grada Petrinje za 2018/2019. godinu

07. Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje i korištenje nekretnine u vlasništvu Grada Petrinje (izgrađene svlačionice s pratećim sadržajima, pomoćnim igralištem i dječjim igralištem Češko selo, čest. kat. broj 6086/1, k.o. Petrinja)

08. Prijedlog Odluke o poništenju postupka prodaje nekretnine u vlasništvu Grada Petrinje (objekt u Punatu, ulica Pod topol 25 – kat.č. broj 8435, k.o. Punat)

09. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana zaštite od požara Grada Petrinje za 2020. godinu.

10. Prijedlog Pravilnika o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Grada Petrinje (medicinske sestre i liječnici obiteljske medicine)

11. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Petrinje.

12. Odluka o izmjenama Odluke o mjerilima za određivanje plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Petrinje koji profesionalno obnašaju svoju dužnost.

13. Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje komunalnih vodnih građevina u vlasništvu Grada Petrinje u Poslovnoj zoni Mošćenica – Poljana.

14. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Petrinje

15. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Petrinje

16. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Petrinje

17. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Slatina“ (UPU – 10) u Petrinji

18. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju na upravljanje i korištenje nekretnine u vlasništvu Grada Petrinje (zgrada i dvorište izgrađena na čest. kat. broj 89671, k.o. Petrinja) u Petrinji, Sisačka ulica 87

Comments are closed.

Close Search Window