Gradsko vijeće, Vijesti|

Gradsko vijeće Grada Petrinje u ponedjeljak, 31. siječnja 2022. održat će 8. sjednicu s početkom u 16:00 sati.

Sjednica će se održati putem video veze, a aktualni sat može se izravno pratiti na facebook stranici Grada Petrinje.

D N E V N I    R E D

01. Izvješće Mandatne komisije.

                   – izvješćuje: Ankica Krnjajić Magdić, predsjednica

02. Usvajanje skraćenih zapisnika sa 05., 06 i 07. (izvanredne) sjednice Gradskog vijeća.

03. Aktualni sat.

04. Izvješće o visini troškova lokalnih izbora 2021. godine i načinu njihova korištenja.

– izvješćuje: Zdravko Kuljanac, privr. pročelnik Stručne službe Grada

05. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana i programa Savjeta mladih Grada Petrinje sa

      financijskim planom za 2022. godinu.

– izvješćuje: Petar Kolić, predsjednik Savjeta mladih

06. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na

području Grada Petrinje.

– izvješćuje: Željko Tonković, direktor Komunalac Petrinja d.o.o.

07. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih

      rudina na području Grada Petrinje.

– izvješćuje: Kata Rupčić, privr. pročelnica UO za gospodarstvo, poljoprivredu i

razvoj

08. Razmatranje prijedloga inicijative građana za pokretanje postupka imenovanja mosta u

      Ulici Matije Gupca.

– izvješćuje: Robert Polanščak, predsjednik Odbora za imenovanje ulica i trgova

Comments are closed.

Close Search Window