Informacije, Službena Petrinja, Vijesti|

Magdalena Komes, gradonačelnica Grada Petrinje, donijela je Odluku o sufinanciranju dodatnih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola na području Grada Petrinje. Temeljem te Odluke Grad će za svakog učenika od 1. do 4. razreda osnovne škole sufinancirati nabavu dodatnih obrazovnih materijala u iznosu od 150 kn, dok je za učenike od 5. do 8. razreda odobreno sufinanciranje u iznosu od 300,00 kn.

Sufinanciranje se odvija na način da će Grad Petrinja sredstva doznačiti školi koja će nabavljati dodatni obrazovni materijal.

Sve dodatne informacije roditelji će dobiti od škola.

Comments are closed.

Close Search Window