Projekte je sufinancirala Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.

KRATKI OPIS PROJEKTA

Projektom je planirano: 1) izgraditi terasu na rijeci Petrinjčici; Rekonstruirati cestu Šetalište Kajetana Knežića i Sanirati cestovni most prijeko rijeke Petrinjčice; 2) provesti edukacije na teme ravnopravnosti spolova i održivog razvoja i 3) provesti ostale aktivnosti nužne za uspješnu provedbu projekta: upravljanje projektom, financijska revizija te vidljivost i promidžba. Ulaganje u navedene objekte će prvenstveno učiniti navedene lokacije vizualno atraktivnijim i ugodnijim za stanovnike i posjetitelje Petrinje, indirektno će doprinijeti i razvoju turizma i gospodarske djelatnosti. Projekt će doprinijeti revitalizaciji područja u neposrednoj blizini gradskog središta, stvaranju inkluzivne infrastrukture i kreiranju vizualno atraktivnog identiteta grada i poboljšanju kvalitete življenja.

CILJEVI PROJEKTA

Specifični cilj projekta Grad na Kupi je: Revitalizirati integrirano područje (prirodna baština i okoliš, vodene površine, industrijska, kulturna i povijesna baština) uz rijeku Petrinjčicu i ušće rijeke Petrinjčice u Kupu te razvoj sportsko-rekreacijskog sadržaja u središtu grada iskorištavajući razvojni potencijal istog na principima održivog razvoja, jednakih mogućnosti i socijalne osviještenosti.

Opći ciljevi IPa kojima će projekt doprinijeti su: Prostorni- Razvojnim projektima stvoriti inkluzivnu infrastrukturu i vizualno atraktivni identitet gradskog područja; Društveni- Povećati broj stanovnika i unaprijediti kvalitetu života kroz razvoj obrazovnih, kulturnih i socijalnih usluga te infrastrukture u lokalnoj zajednici.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 4.995.869,22 HRK od čega su bespovratna sredstva u iznosu od 4.233.190,57 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE 07/2020 – 06/2024

KONTAKT OSOBA Kata Rupčić

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Petrinje.
Za više informacija o EU fondovima posjetite stranice www.strukturnifondovi.hr

Close Search Window